Halvtid för samverkan med Timrå kommun

Under tisdagen den 4 februari gästades Mittuniversitetets campus Sundsvall av tjänstemän och politiker från Timrå kommun.

Timrå kommun

Under besöket visades de förstudier och projekt som hittills fått finansiering via samverkansavtalet upp och både forskare och tjänstemän från kommunen deltog i presentationerna på de olika stationerna. Genom gemensamma arbetsformer, samordnade strategier och samfinansiering skapas goda förutsättningar för förnyelse, hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Projekten är indelade i fem verksamhetsområden; verksamhetsutveckling genom digitalisering, optimering av samspel mellan samhälle och näringsliv, välskött skola, boende och integration samt forskning och utveckling av fjärrstyrd flygtrafikledning. 

Samverkansavtalet startades 2018 och pågår till 2020. Tillsammans satsar Mittuniversitetet och Timrå kommun 8 miljoner kronor i avtalet, 50% finansieras av kommunen och 50% av Mittuniversitetet. Engagemanget var på topp under gårdagens diskussioner och samtal. 

"Våra erfarenheter hittills visar på ett stor engagemang och intresse med många deltagare", säger Andreaz Strömgren, kommunchef i Timrå kommun. "Vi lär känna varandras verksamheter vilket resulterar i projekt som gör nytta för verksamheten och utvecklar forskningen. Universitetet stärker också sin samverkan med skolor och näringsliv."

De projekt som presenterades var; MILO - miljön i kontrolloopen, Biorem Fiber - rening av fiberbankar, DRIVE - grön energiproduktion, digitala tjänster, DUVKOM - digitalisering av skolan, DEVA - gröna växter i skolmiljö på timrå gymnasium, BIA - boende, integration och arbete samt projektet Ung i Timrå på trygga och jämlika villkor. 

Läs mer på samverkan med Timrå kommun

Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun