Likvärdig skola i fokus under skolkonferens

Tor 27 feb 2020 08:05

Forskare, experter och skolledare från 19 kommuner samlas i Sundsvall under årets RUN-riksdag. Närmare 180 personer deltar och får bland annat möta generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Porträttbild Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska myndigheten, gästar årets RUN-riksdag.

När Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska myndigheten, äntrar scenen sätter han ljus på det faktum att skolmyndigheterna konstaterar att det finns stora variationer inom och mellan skolor vilket innebär bristande likvärdighet i utbildningen. Hans föreläsning, som har fokus på hur likvärdigheten kan stärkas och hur Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara ett stöd, är en av många programpunkter under årets RUN-riksdag.

− Målsättningen är att skolhuvudmän och lärarutbildning möts i dialog kring de fyra nya samverkansmålen som man gemensamt utformat. Målen rör områdena likvärdig utbildning, kompetensförsörjning, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på ledarskap. Förhoppningen är att dialogen blir ett startskott för konkreta aktiviteter i linje med samverkansmålen, säger Ulrika Auno, verksamhetsledare RUN.

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, är ett samverkansforum för kommuner, fristående förskolor och skolor i Jämtland och Västernorrlands län, delar av Hälsingland samt Mittuniversitetet kring skolledarskaps- och skolutvecklingsfrågor. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland medverkar.

I februari varje år samlas nätverkets högsta beslutande organ, RUN-riksdagen, för att besluta om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma RUN-avtalet, årliga handlingsplaner, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN. Under RUN-riksdagen ges också deltagarna möjlighet till kompetensutveckling kring aktuella skolfrågor. Utöver föreläsningen en likvärdig skola märks också en summering av Mittuniversitetets internationella skolprojekt HAND in HAND om hur man skapar förbättrade relationer och välmående hos elever och personal i skolan.

RUN är ett nätverk som verkar på regional nivå, men med starka kopplingar till exempelvis Skolverket och Skolinspektionen.

− En väl fungerande samverkan mellan skolhuvudmän och lärarutbildning behövs för att säkerställa såväl skolutveckling och skolforskning som utbildning av lärare i regionen. Här spelar RUN en viktig roll för att organisatoriskt sammanföra de olika delarna. Med de utmaningar som i dag ställs på kvalitetssäkring och kompetensförsörjning är en god organisation för samverkan helt avgörande, säger Peter Degerman, ordförande RUN.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-12-13