Pedagogikforskare besökte Trondheim för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Ons 12 feb 2020 09:10

En forskargrupp från Mittuniversitetet besökte nyligen Norges teknisk-naturvetenskapelig universitet för att utbyta erfarenheter och vidareutveckla samarbetet.

Studiebesök Trondheim

Mittuniversitetets lärare och forskare har regelbundet utbyten med lärosäten över hela världen. Denna gång är det pedagogikforskarna i Forskningsgruppen för yngre barn, en av fyra forskningsgrupper på institutionen för utbildningsvetenskap, som nyligen återkommit från ett veckolångt besök hos kollegorna i Norge. Målet med resan var att formera och utveckla gruppens profil och arbete med forskning och publicering.

Under vistelsen besökte de forskningsmiljöerna på Norges teknisk-naturvetenskapelig universitet (NTNU) och högskolan Dronning Mauds minne i Trondheim för att få veta mer om hur de skapar och arrangerar sina forskningsgrupper.

- Vi fick mycket inspiration till att utveckla forskningen mot yngre barn vid Mittuniversitetet, något som är särskilt viktigt eftersom förskollärarprogrammet är ett av de större programmen vi har, säger Sofia Eriksson Bergström, universitetslektor och en av de som deltagit i studiebesöket. Det är viktigt för oss att utbildning och forskning går hand i hand.

Även Vitensentret i Trondheim besöktes, ett populärt vetenskaps- och inlärningscenter för matematik, vetenskap och teknik där besökare lär sig genom att experimentera själva. Man passade också på att besöka Emmeli Lindberg, en av de studenter som snart tar examen från Mittuniversitetet, och som arbetar på en förskola i Trondheim.

Studiebesök i Trondheim

Studiebesök Trondheim
Studiebesök Trondheim
Studiebesök Trondheim
Studiebesök Trondheim
Studiebesök Trondheim
Studiebesök Trondheim
Studiebesök Trondheim

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-04-28