3D-printade visir till sjukvården

Coronapandemin har skapat ett stort behov av skyddsvisir till sjukvården i regionen och Mittuniversitetet hjälper till på olika sätt. Institutionerna Design och Teknisk Design samt forskningscentren SportsTech och STC gör sitt genom att skriva ut visir med sina 3D-skrivare.

Anders Engelholm med 3D-printat skyddsvisir
Anders Engelholm Medicinsk ansvarig sjuksköterska Sundsvalls kommun med visir på.

Mittuniversitetet samarbetar med företagen Add North, Aim Sweden och Sundsvall Makers för att skriva ut visir till sjukvården i Västernorrland och Jämtland

Anders Engelholm som är medicinskt ansvarig sjuksköterska inom äldreomsorgen på Sundsvalls kommun är glad över leveransen.
- Visiren fungerar jättebra. De är enkla att använda vilket är viktigt, säger han.

Material till visirramarna kommer bland annat från Add North. Kommunen har lyckats hitta ett lager OH-film så visiren blir kompletta. I dagsläget har ungefär 1000 visir printats och överlämnats till vården.

Forksningscentret STC 3D-printar skyddsvisir till sjukvården under Coronapandemin

Läs mer om SportsTechs insats.