Kraftig ökning av sökande till Mittuniversitetet

Tor 16 apr 2020 15:42

Inför höstterminen 2020 har 41 622 personer valt att söka en utbildning vid Mittuniversitetet. Det innebär en ökning med 26% jämfört med höstterminen 2019, och även antalet förstahandssökande ökar. Ökningen för Mittuniversitetet är betydligt kraftigare än för genomsnittet i riket.

Campus Östersund fasad hus

Inför höstterminen 2020 har 41 622 personer valt att söka en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är innebär en ökning med 26% jämfört med höstterminen 2019, och även antalet förstahandssökande ökar. Ökningen för Mittuniversitetet är betydligt kraftigare än för genomsnittet i riket.

– Det är utmanande och annorlunda tider vi lever i och därför blir jag extra glad över att så många ser möjligheter med att välja universitetsstudier. För ett par veckor sedan kunde vi se att söktrycket till våra sommarkurser ökat kraftigt och söksiffrorna inför höstterminen bekräftar bilden av att vi har attraktiva utbildningar, säger Anders Fällström.

Ansökningstiden för att studera i höst vid universitet och högskolor gick ut den 15 april och de första siffrorna visar en fortsatt positiv trend för Mittuniversitetet. Söktrycket i hela riket går upp, ungefär 13%, men för Mittuniversitetet noterar vi en ökning på hela 26%, betydligt mer än riksgenomsnittet.

Inför hösten finns 11 602 förstahandssökande, motsvarande siffror för 2019 var 10 043. Mittuniversitetet har 41 622 sökande totalt, att jämföra med 32 970 inför höstterminen 2019. För vissa utbildningar går det att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas i mån av lediga platser på utbildningen. Se mer på www.antagning.se.

– Vi har ju dessutom fått ett utökat uppdrag av regeringen kring det tekniska basåret. Flera andra utbildningar, till exempel turismutbildningar, ämneslärare och ingenjörsprogrammen, kommer nog också att kunna ta emot sena sökanden. Mycket talar därför för att vi under 2020 kommer att se att fler personer än någonsin tidigare väljer en utbildning vid Mittuniversitetet, säger Kicki Strandh, kommunikationschef.

Siffrorna nedan visar årets söksiffror

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Beteendevetenskapligt program – (2260)
Psykologprogram – (1 966)
Webbutveckling – (1965)
Informatik med inriktning systemutveckling (1126)
Socionomutbildning – (858)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching (7.5 hp) – (2440)
Kriminologi GR (A), Kriminologi AI (15 hp) – (2101)
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (7.5 hp) –
(2099)
Kriminologi GR (A) Kriminella beteendets psykologi (7,5 hp) – (1976)
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs (15 hp) – (1698)

Programutbildningar med flest ansökningar (förstahandssökande)

Webbutveckling – (472)
Beteendevetenskapligt program - (426)
Psykologprogrammet – (251)
Informatik med inriktning systemutveckling - (201)
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling – (192)

Kurser med flest ansökningar (förstahandssökande)

Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) (7.5 hp) – (377)
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I (15.0 hp) – (358)                
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching (7.5 hp) – (316)
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs (15.0 hp) – (254)
Kriminologi GR (A) Kriminella beteendets psykologi (7,5 hp) – (217)                   


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-20