Hand in Hand - när forskning blir utbildning

Tor 02 apr 2020 09:05

Forskning och utbildning hänger tätt samman. Till hösten startar Mittuniversitetet kursen Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, direkt baserad på forskningen om inkluderande lärmiljöer från projektet Hand in Hand.

Skola klassrum skolbarn

Hand i hand är ett nyligen avslutat forskningsprojekt som har satt fokus på hur viktigt det är för både elever och lärare att utveckla sociala, emotionella och interkulturella kompetenser. Allt för att eleverna ska få en god närmiljö, må bättre och få ökad förståelse för andra människor med annan bakgrund än de själva har. När forskningsprojektet nu är över har man publicerat konkreta förslag på övningar kring detta som kan användas i skolan. Och det är de övningarna som den nystartade kursen Socialt, Emotionellt och Interkulturellt lärande tar fasta på.

Positiv förändring

Kursen vänder sig till pedagoger som vill fortbilda sig och lära sig mer om hur de kan jobba med inkludering och större acceptans av olikheter i skolan. Det gemensamma målet är alltså att utifrån forskningen skapa en verktygslåda för elever, lärare och skolledare. De framtagna verktygen ska vara till hjälp för att utforma trygga och inkluderande miljöer, berättar Greta Wiklund Lind och Helene Dahlström, som är ansvariga för kursen.

– Under projektets gång har vi tydligt kunnat se en positiv förändring mot mer inkluderande lärmiljöer genom socialt, emotionellt och interkulturell lärande hos elever och skolpersonal med hjälp av en metod som inkluderar hela skolan, säger hon.

Viktigt med ökad självkännedom

Greta Wiklund Lind menar att ökad självkännedom bland lärare är väldigt viktigt för undervisningen, och hon önskar att det vore något som alla lärare kände till.
– Det leder till bättre förutsättningar för dig själv som lärare, dina kollegor och dina elever och det i sin tur gynnar relationer och inkluderande lärmiljöer, säger hon.

De som anmäler sig till kursen har en utbildning med både praktiska och teoretiska inslag att se fram emot.

– Det blir en intressant djupdykning för den som vill fördjupa sina kunskaper inom socioemotionell utveckling och interkulturellt lärande. Man får redskap att arbeta med barn och ungdomar inom dessa områden, säger Greta Wiklund Lind.

Här kan du läsa mer om kursen

Sök senast 15 april!

Citat från lärare som deltagit i Hand in Hand-projektet.

Läs mer


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-10-26