Håller matteböckerna måttet – och hur används de egentligen?

Tor 28 maj 2020 09:00

Elever använder inte alltid matteboken såsom skaparen avsett och ibland tränar de på helt andra saker än vad som var den pedagogiska poängen med övningarna. Det framkommer i en färsk avhandling i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Matematikikoner

– Min önskan är att alla barn ska se sig som matematiska individer, känna att matematik är något för dem. Samhället i stort behöver fler individer som väljer matematikkrävande utbildningar och yrken. Förhoppningen är att den här avhandlingen ska kunna ge ett bidrag till att vi når dit, säger Malin Norberg, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet. 

Fredag 29 maj försvarar Malin Norberg sin avhandling "Från design till meningsskapande - En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1". Avhandlingen är skriven inom forskningsområdet Barns matematiklärande och fokuserar på vad som händer när barn skapar mening i arbetet med läroböcker i matematik. 

Resultatet av studien visar att det är stora skillnader mellan matematikläroböcker för årskurs 1 på den svenska marknaden, och att eleverna arbetar på olika sätt för att lära sig. Ibland löser de övningarna utifrån övningarnas design och ibland inte. I studien gav elever också uttryck för att det är eftersträvansvärt att enbart använda siffrorna för att göra beräkningarna och att bilder är till för dem som ”tycker matte är svårt”.

– Sammantaget är det här olyckligt eftersom det kan bidra till en osäker identitet som matematisk individ, vilket kan ge lågt självförtroende och ointresse för just matematik längre fram i livet, säger Malin Norberg.

Malin Norbergs disputation genomförs fredag 29 maj, 10.00-12.00, på Mittuniversitetet i Sundsvall samt via ZOOM.

Mer information hittar du här:
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/kalendarium/2020-5/disputation-i-pedagogik-malin-norberg/

Kontaktuppgifter:
Malin Norberg, doktorand i pedagogik, 010-142 83 46, malin.norberg@miun.se

Läs mer


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-10-26