Hur påverkar Covid-19 ditt idrottsutövande och friluftsliv?

Ons 20 maj 08:14

I två olika enkäter undersöker forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoor hur vårt idrottsutövande och vårt friluftsliv påverkas av den pågående pandemin.

Stavgång

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Det fyraåriga programmet startades under våren och leds av Mittuniversitetet. 

– Vi gör undersökningen för att studera på vilket sätt återgången efter Corona kan bidra att stärka den miljömässiga hållbarheten inom idrotten och friluftslivet, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet och programchef för Mistra Sport & Outdoors.

Här kan du läsa mer om (och svara på) enkäterna.

Kontaktperson:
Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet och programchef för Mistra Sport & Outdoors, 070-667 08 06, peter.fredman@miun.se