Fritidslärarutbildningens samarbete i Nordplus uppmärksammat - Best pracitce network

Mån 08 jun 2020 16:10

Lärarutbildningens nätverk inom Nordplus, ett nordiskt samarbete för pedagogikforskning och utbildning, har utsetts till Best practice nätverk i tuff konkurrens med hundratals andra nordiska nätverk.

Nordplus
Kreativa övningar för blivande fritidslärare under en intensivvecka.

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete inom hela utbildningsområdet. På Mittuniversitetet är det Fritidslärarutbildningen och dess studenter och lärare som deltar i samarbetet, tillsammans med kollegor från Vilnius College, Litauen, Absalon professionshögskola, Nyköbing Falster, Danmark och University of Iceland, Reykjavik.

Under den tid som samarbetet pågår träffas studenter och lärare för veckolånga intensivkurser på någon av campusorterna, för att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i pedagogik för fritidshem. Under samarbetets gång lyfter man frågor om pedagogik och fritidshem med särskilt fokus på frågor om arbete med integration, invandrare och asylsökande och andra underprivilegierade grupper.

Lärarutbildningens medverkan med projektet ”Extended education leisure-time institutions in Scandinavia and the Baltic countries” har under våren lyfts fram av Nordplus som Best practice nätverk i konkurrens med en lång rad andra nätverk.

- Jag tror vi fått detta erkännande för att vi kombinerar arbete på vetenskaplig grund, praktiskt-estetiskt arbete, med konkreta övningar om hur man arbetar med till exempel flyktingbarn. Vi har också fokuserat på olika former av kulturella inslag, viket säkert är ovanligt, men utmärkt när man arbetar med dessa grupper, säger Assar Hörnell, projektledare och universitetsadjunkt på Mittuniversitetet.

Varje nätverksträff har ett tema som deltagarna får fördjupa sig under en intensiv vecka kreativa diskussioner och workshops. Den träff som planerats till våren 2020, där Mittuniversitetet var värd, har tyvärr skjutits på framtiden på grund av corona-viruset. Om förutsättningarna finns ges kursen i stället i oktober 2020, då med det planerade temat Digitalisering.

 

Läs mer


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-13