Gymnasieuppsatser om digitalisering och hållbarhet prisade

Mittuniversitetets stora uppsatstävling för gymnasieelever i årskurs två på teknik- och naturprogrammen vid fyra gymnasieskolor i Sundsvall är nu avslutad. Fjorton vinnare har prisats för sina uppsatser som beskriver hur samhället kan ta sig an framtidens utmaningar.

Uppsatstävlingen.jpg
Sebastian Bader, forskare vid STC och medlem i juryn, och Katarina Eriksson, projektledare för uppsatstävlingen. Foto: Sofia de Wall.

− Uppsatstävlingen är ett pilotprojekt som provas i Sundsvall i år med förhoppning om att vi kan bygga ut det till att omfatta fler skolor och fler orter i framtiden. Syftet är att eleverna ska inspireras av den forskning som görs i deras närområde, få ny kunskap och lära sig att skriva populärvetenskapliga uppsatser eller tekniska artiklar, säger Katarina Eriksson, projektledare vid Mittuniversitetet.

Uppsatstävlingen var ett obligatoriskt moment i undervisningen och drygt 200 uppsatser har under våren lästs och bedömts av lärare på skolorna och forskare verksamma vid Mittuniversitetet. Uppsatserna kretsar kring digitalisering, FNs globala mål Agenda2030 och delar av den forskning som bedrivs inom områdena på Mittuniversitetet.

Bland de vinnande bidragen märks uppsatser om framtidens självgenererande energikällor, digitalisering som nyckeln till ökat psykiskt välbefinnande samt hur artificiell intelligens, AI, kan lösa den globala uppvärmningen.

Vid varje gymnasieskola utses en vinnare som belönas med 3 000 kronor, en andrapristagare som får 2 000 kronor och en tredjepristagare som erhåller 1 000 kronor. Vid Västermalms skola, där fyra klasser medverkar i tävlingen, erhåller också fjärdepristagaren och femtepristagaren 1 000 kronor.

− Vi ville att eleverna skulle beskriva hur samhället påverkas av ny teknik men också hur vi själva kan påverka teknikens utveckling för att göra samhället bättre. Vi har läst många uppsatser av väldigt god kvalité och hoppas att ungdomarna inspireras till fortsatta studier och så småningom kanske också forskning. Det har verkligen varit mycket inspirerande att samarbeta med gymnasieskolorna, säger Katarina Eriksson.

Vinnande bidrag
Västermalms gymnasium – uppsatsen ”Triboelektriska nanogeneratorer - framtidens självgenererande energikällor”, skriven av Filip Norgren

NTI gymnasium – uppsatsen ”AI påverkan på samhället”¸ skriven av Pauline Larsson

Klara gymnasium – uppsatsen ”Digitalisering, nyckeln till ett ökat psykiskt välbefinnande”, skriven av Elsa Weiss

Skvaderns gymnasium – uppsatsen ”Artificiell intelligens kan vara planetens räddning”, skriven av Maximilian Näsholm

Kontaktperson:
Katarina Eriksson, projektledare, 010-142 81 92, 072-581 60 36, katarina.eriksson@miun.se