Fem projekt delar på en miljon kronor

Fre 18 sep 2020 09:55

Testning av ny teknik för 3D-printade skidor och metoder för att registrera skidskyttars hjärnaktivitet vid skyttet är två av fem projekt på Mittuniversitetet som får dela på omkring en miljon kronor från Rolf och Gunilla Enströms stiftelse.

Tester projekt kring neurofeedback
Genom högteknologiska tester på Östersunds skidstadion testar forskarna en metod där skidskyttens hjärnaktivitet registreras och presenteras i realtid. Detta är ett av projekten som nu erhållit bidrag. Foto: Pelle Fredriksson.

−  Vi är väldigt glada över att stiftelsen beviljar medel till dessa forskningsprojekt vid Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre. Det är projekt som inte bara är viktiga för Mittuniversitetet utan även för många av våra samarbetspartners, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning på Mittuniversitetet.

Forskningsstiftelsen tillkom 2016 när Mittuniversitetet fick ta emot sin största privata donation någonsin på 10 miljoner kronor. Stiftelsens medel ska användas vid forskningscentrumen Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre med syfte att stödja forskning som är till gagn för regionen. Bakom stiftelsen och donationen står familjen Enström.

2020 fördelas 970 000 kronor till följande projekt:
Neurofeedbackträning för förbättrad skjutprecision inom skidskytte, 280 000:-
I utvecklingsprojektet testas en metod där skidskyttens hjärnaktivitet registreras och presenteras i realtid. Samtidigt tränas skidskytten i att utveckla strategier för att kontrollera sina hjärnaktivitetsnivåer. Projektledare Kerry McGawley.

”HAFS”: Hållbarhet och Additiv tillverkning – ett Framtida Styrkeområde, 250 000:-
Projektet ska leda till ett nytt forskningssamarbete inom Mittuniversitetet där Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) och Sports Tech Research Centre (STRC) samverkar. Genom att föra samman expertis inom hållbar utveckling och additiv tillverkning ska Mittuniversitetet tillföra viktig kunskap till området och positionera sig som en viktig aktör när AM-tekniken utvecklas mot ökad hållbarhet. Projektledare Lars-Erik Rännar.

"SKI-NEW": Metoder för att designa och testa egenskaper för den nya generationens skidor, 190 000:-
Projektet syftar till att utveckla och prova nya idéer i skiddesign och metoder för att testa skidegenskaper i laboratorium och i fält. Målet är att testa hur ny teknik, inklusive 3D-printing, kan förbättra kritiska parametrar för moderna skidor och hur dessa tekniker kan användas industriellt. Projektledare Mikael Bäckström.

The Skiers Metabolome Project, 150 000:-
Projektet ska öka förståelsen av vilka fysiologiska faktorer som påverkar hälsa och prestation hos skidåkare. Genom att utveckla metoder som gör det möjligt att testa mycket små mängder kroppsvätska vill forskarna öka möjligheten att genomföra tester ute i fält, i samband med träning. Genom så kallade biomarkörer ska forskarna kunna analysera mönster i olika prover från samma idrottare och därigenom avgöra idrottarens hälsostatus och om det till exempel finns risk överträning eller inte. Projektledare Helen Hanstock.

"FUN-LAM”: Funktionellt gradierade lameller i EBM, 100 000:-
Ett strategiskt viktigt projekt för Sports Tech Research Centre och flera företag i regionen. Projektet syftar till att genomföra tester som ska göra det möjligt att byta material medan maskinen arbetar, en metod som är komplicerad vid tillverkning genom den additiva metoden Electron Beam Melting®. Metoden kan göra det möjligt att 3D-tillverka produkter av olika material. Projektledare Carlos Botero.

Kontaktperson:
Håkan Wiklund, prorektor för forskning, Mittuniversitetet, 010-142 83 85

Kontakt


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-01-28