”Offentlighetsprinicipen måste stärkas i en digital tidsålder”

Tis 22 sep 08:05

I en debattartikel i Dagens Juridik sätter fyra lärare i journalistik vid Mittuniversitetet ljuset på en brännande fråga om öppenhet och myndigheters agerande i sekretessfrågor och till stöd har man en egen undersökning.

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

− Vår grundläggande drivkraft bakom undersökningen är att vi menar att offentlighetsprincipen måste stärkas i en digital tidsålder och vi vill få igång en diskussion kring det här, säger Mikael Gulliksson, lektor vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet.

Tillsammans med tre kollegor står han bakom debattartikeln som publicerades i Dagens Juridik i förra veckan och som har sitt ursprung i ett pilotprojekt som institutionen genomfört tillsammans med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Bakgrunden var att lärarna själva stött på patrull när man ville ha tillgång till en myndighetsdatabas för att kunna använda den i undervisningen för sina studenter i kursen om datastödd journalistik. Myndigheten hävdade att det skulle innebära ett integritetshot att tillgängliggöra uppgifter ur databasen och lärarna var av motsatt uppfattning.

I pilotprojektet ville man därför undersöka hur myndigheter hanterar frågor som rör öppna data. Tillvägagångssättet blev att granska domar i kammarrätten från 2017 och 2019 som gällde ärenden där olika myndigheters beslut att inte lämna ut handlingar med hänvisning till sekretess hade överklagats. Undersökningen visade att kammarrätten givit myndigheterna bakläxa i 23 av 33 fall och alltså hävdade att det var fel att sekretessbelägga de handlingar som begärts ut.

− Det vi ville se var om myndigheter slentrianmässigt sekretessbelägger handlingar och vi tycker, tyvärr, att vår undersökning ger en sådan bild, säger Mikael Gulliksson.

Att undersökningen presenteras nu är heller ingen tillfällighet. Den 15 september föreslog ”Öppna data-utredningen” (I 2019:01) åtgärder för ”bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information”. Svensk lagstiftning ska därmed anpassas till EU:s nya PSI-direktiv.

− Vår slutsats blir att myndigheterna många gånger agerar baserat på osäkerhet och då tar man det säkra före det osäkra och sekretessbelägger därför, men vi menar också att man fattar sina beslut på grund av okunskap och det är allvarligt, säger Mikael Gulliksson.

Debattartikeln kan du läsa här: https://www.dagensjuridik.se/nyheter/debatt-sa-missbrukas-gdpr-sekretessen-av-myndigheter/

Kontaktperson:
Mikael Gulliksson, lektor vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet, mikael.gulliksson@miun.se, 070-514 52 75