Studenter ger pedagogiskt pris till lärare

Fre 25 sep 2020 11:46

Studentkårerna har delat ut sitt årliga pedagogiska pris till lärarna Lena Randevåg, Institutionen för utbildningsvetenskap, samt Anders Flykt, Institutionen för psykologi och socialt arbete. En prisutdelning äger rum 8 oktober.

Kollage

Anders Flykt får priset för att han är en lärare ”som sätter studenten och studentens behov i fokus. Med flera års erfarenhet har han hittat vägar och strategier för hur han i sin roll som lärare kan ge förutsättningar för studenter att skapa motivation. Han visar ett engagemang och flexibilitet som i sin tur skapar verktyg för studenternas lärande.”

Lena Randevåg för att hon ”tar med sig humor in i klassrummet och sprider glädje med sin närvaro. Med sig i klassrummet har hon en brinnande glöd från tidigare erfarenheter som hon är stolt över att ha ägnat sig åt. Detta i sig skapar inspiration för studenterna som bidrar till att de vågar engagera sig i både ämnet och sin egen utbildning. Genom att vara pedagogisk och med ett tydligt och ansvarsfullt sätt får hon sina studenter att våga tro på sig själva och sin förmåga.”

Prisutdelning i Zoom

Priset delas ut av MFS, Mittuniversitetets förenade studentkårer, ett samarbetsorgan mellan Studentkåren i Sundsvall och Studentkåren i Östersund.

Den 8 oktober kan du ta del av prisutdelningen samt två inspirationsföreläsningar av årets alumner. Du kan delta via Zoom eller på plats i Grönborg, Campus Sundsvall. Observera att det finns ett begränsat antal platser i Grönborg.

Läs mer


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-11-14