Årets Nobelpris har koppling till forskning vid Mittuniversitetet

Tis 07 dec 2021 14:40

När professor Armando Cordova följer utdelningen av årets Nobelpris lär fokus vara riktat mot kategorierna medicin och kemi. De prisade forskargärningarna har koppling till hans egen forskning inom organisk kemi.

Screenshot av professor Armando Cordova
Armando Cordovas forskning rör sig inom samma forskningsområden som Nobelpristagarna i kemi och medicin. Foto: Mittuniversitetet.

– Det har varit väldigt intressant och roligt att följa utvecklingen av asymmetrisk organokatalys sedan dess pånyttfödelse och det kändes snabbt att detta skulle bli ett stort forskningsområde inom katalys med stor potential för flera innovationer. Kapsaicin är en molekyl som fascinerat mig och vi har valt att tillverka den utifrån vanillin som kan tas fram från vedfibrer. I samband med det kom vi i kontakt med forskningen kring molekylers inverkan på receptorer för smärta och hetta. Fantastiskt att Nobelpriset gick till detta område i år, säger Armando Cordova, professor i kemi vid Mittuniversitetet.

När Armando Cordova anslöt till Mittuniversitetet skedde det efter att han bland annat arbetat vid Scripps Research Institute i USA (1999-2003). Där forskade han vid samma labb som Benjamin List som nu får Nobelpriset i kemi inom asymmetrisk organokatalys tillsammans med David MacMillan.

Först i världen

I Sundsvall bildade Armando Cordova en forskargrupp som idag är knuten till forskningscentrum FSCN. Precis som Nobelpristagarna arbetar forskargruppen på Mittuniversitetet med organokatalys och gruppen har dessutom utvecklat en teknik som de var först i världen med att använda, redan i början av 2000-talet.

– Det är en miljövänlig teknik som används för modifiering av cellulosa så att den kan få nya funktioner, till exempel vattenavvisande egenskaper och brandskydd, och som gör att produkten också kan användas som ersättare för plast. Cellulosan modifieras via organisk katalys utan giftiga kemikalier, säger Armando Cordova.

Detta ledde till industrialisering och kommersialisering av Cordovas organokatalysteknologier genom bildandet av bolaget Organoclick AB som idag säljer hållbara cellulosa-baserade produkter över hela världen i stor skala.

Forskningen ledde till Nasdaqbörsen

Samma forskargrupp har också utvecklat en katalysteknologi för framställandet av växtämnet kapsaicin och startat ytterligare ett företag, vilket knyter deras arbete samman även med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Medicinpriset går nämligen till David Julius som använde kapsaicin för att hitta receptorer som TRPV1 och studerandet av molekylära mekanismen för smärta och värme. Kapsaicin är den naturliga substansen i  chilipeppar som ger dess hetta och har flera potentiella applikationer inom läkemedel och livsmedel. Nu kan kapsaicin och deras derivat framställas i stor skala med hög renhet med vår katalysteknologi.

Forskningen vid Mittuniversitetet har resulterat i ett avknoppningsföretag, XP Chemistries, som nyligen börsnoterades på Nasdaqbörsen. Målet med verksamheten är att tillverka hållbart kapsaicin. Företaget producerar kapsaicin som kan ersätta antibiotika i djurfoder och användas i kosmetiska produkter.

– Vårt kapsaicin tillverkas genom en patenterat innovativ teknik som omvandlar biobaserade material som trä och lignin till vanillin och sedan via en enzymatisk katalytisk fettsyra omvandlas till kapsaicin. Metoden är miljövänlig, fri från föroreningar och tungmetaller och ger slutprodukter av garanterad hög kvalitet, säger Armando Cordova.

Kontaktperson:

Armando Cordova, professor vid Mittuniversitetet, Armando.cordova@miun.se, 070-741 51 78

Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2021 (nobelprize.org)

Pressmeddelande: Nobelpriset i medicin 2021 (nobelprize.org)

Läs mer om företaget XP Chemistries:

https://sv.xpchemistries.com/xpc-technology

Läs mer om vetenskapliga artiklar i ämnet publicerade i år med författare från oss:

Guangning, M. , Afewerki, S. , Zhang, K. , Ibrahem, I. & Cordova, A. (2021). Accelerating Amine-Catalyzed Asymmetric Reactions by Intermolecular Cooperative Thiourea/Oxime Hydrogen-Bond Catalysis. European Journal of Organic Chemistry, vol. 2021: 21, ss. 3043-3049.  

Deiana, L. , Abbaszad Rafi, A. , Veluru, R. N. , Tai, C. , Bäckvall, J. & Cordova, A. (2021). Artificial plant cell walls as multi-catalyst systems for enzymatic cooperative asymmetric catalysis in non-aqueous media. Chemical Communications, vol. 57: 70, ss. 8814-8817.     

Sidan uppdaterades 2021-12-10