Fortsatt förtroende som Riksidrottsuniversitet

Tis 07 dec 2021 08:37

Mittuniversitetet får fortsätta som riksidrottsuniversitet även de kommande fyra åren. Det har Riksidrottsstyrelsen beslutat.

Ovalen kva stan

− Vi kommer att jobba med fortsatt utveckling av elitidrottsmiljöerna. Den satsning vi gjort under de fyra första åren börjar tydligt ge ringar på vattnet, genom bland annat ökat antal studenter och utvecklade möjligheter till en anpassad studiegång, och vi ska bibehålla den höga kvalitén på det vi gör, säger Agnes Wredenberg, idrottskoordinator på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet fick titeln Riksidrottsuniversitet i januari 2018 efter många års erfarenhet av arbete med det som kallas ”dubbla karriärer”, det vill säga kombinationen postgymnasiala studier och elitidrott. Det nya beslutet gäller avtalsperioden 2022-2026. På Mittuniversitetet finns det i dagsläget cirka 130 elitidrottsstudenter, vilket är fler än någonsin tidigare.

Mittuniversitetet har idag främst haft ett organiserat samarbete med idrotterna skidor (längd, alpint och, ski-cross), skidskytte och parasport. Riksidrottsstyrelsen pekar också ut att Mittuniversitetet ska arbeta med särskilda satsningar inom parasport genom tränarutbildning samt att driva arbetet med ett nationellt och internationellt kompetenscentrum inom parasport.

− Det är ett viktigt besked att vi fortsatt får vara Riksidrottsuniversitet och ett erkännande för det arbete som har lagts ner under många år. Det här stärker oss att fortsätta vårt arbete med forskning kring idrott och hälsa. Riksidrottsuniversitetet rör hela vår verksamhet, från journalistik och psykologi till fysiologi och teknik, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

FAKTA -Riksidrottsuniversitet:

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. RFs nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, rektor, anders.fallstrom@miun.se, 010-142 86 40
Agnes Wredenberg, idrottskoordinator, agnes.wredenberg@miun.se, 010-142 86 26

Läs mer


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-03-09