Nu ska vår region bli SMART:are

Spara favorit 15 jun juni 2016

Tillsammans med 25 olika företag och regionala aktörer kommer Mittuniversitetet i projektet SMART att forska och skapa nya affärer inom uppkopplade saker (Internet of Things) för industrin och smarta samhällen. Totalt satsas 63 miljoner under en treårsperiod.

Digitalisering är en samhällsutveckling av stor vikt för att bevara konkurrenskraften i nästan alla typer av verksamheter. Nästa steg i digitaliseringen är att koppla upp olika enheter omkring oss, fordon, byggnader, maskiner, etc. till internet och utifrån det skapa tjänster som kan förbättra våra liv och vår miljö.

-        Potentialen inom Internet of Things är lika stor som det har varit för internet i sig, det betyder att det finns ett Google och ett Facebook runt hörnet som väntar på att skapas. Visst vore det kul om det händer i vår region, säger Mattias O’Nils, professor vid Mittuniversitetet och projektledare.

Projektet fokuserar på forskningsutmaningar inom Internet of Things inriktat mot industri och smarta samhällen. Målet är att skapa förutsättningar för regionens företag att öka sin kompetens och skapa nya tjänster inom området.

-        Vi ser en stor potential i att koppla upp våra rullstolar för att kunna bli ännu bättre och ge våra brukare en högre livskvalitet. SMART-projektet är ett viktigt steg mot att bygga den kompetens vi kommer att behöva inom området, säger Tomas Stenlund, utvecklingschef mjukvara och elektronik på Permobil.

Nyligen fattades beslut om finansieringen av projektet och det var startskottet för verksamheten mot Smarta Samhällen utifrån ett samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet, där företagen blir en katalysator för att nå konkreta resultat.

-        Vi är glada över att kunna stötta nytänkande idéer och innovationer i likhet med detta projekt. Utvecklingen av digitala produkter är inte bara positivt för utvecklingen av våra verksamheter i kommunen, denna typ av projekt stärker även Sundsvall ur ett nationellt och globalt perspektiv, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun.

Fakta om SMART:
SMART – Smarta system och tjänster är ett treårigt projekt vid Mittuniversitetet med en total budget på ca 63 miljoner som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (29,6 miljoner), Länsstyrelsen i Västernorrland (4,5 miljoner), Sundsvalls kommun (2 miljoner), KK-stiftelsen (9,6 miljoner), Mittuniversitetet (11,2 miljoner) samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland (6,3 miljoner). Projektet beviljades medel den 2 juni och startar den 1 september.

Projektet syftar till att stärka regionens företag och organisationers innovations- och konkurrenskraft genom att via ökad kunskap och stimulerat tänkande leda till innovativ användning och skapande av smarta system och tjänster (Internet of Things). Projektet inriktar sig på smarta system inom tre fokusområden; effektiv produktion, smarta samhällen och övervakning av stora områden.

Deltagande parter i projektet är: PulpEye, Adal, ShortLink, NordicPeak, EDAB, Pro&Pro, Elfarm, DeWire, IDAG, IT Säkerhetsbolaget, SSG, Nipsoft, Handelsplatts Härnösand, Levande Filter, CombiTech, ABB, TeliaSonera, ServaNet, Norrporten, Mitthem, MittSverige Vatten, Permobil, Bosch Rexroth Mellansel, Vattenfall, Sweco, LFV, Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland, Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Åkroken Science Park, Fiber Optic Valley och Bron Innovation.

Kontakt:
Mattias O´Nils, professor och projektledare SMART, 010-142 87 80, e-post: mattias.onils@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.