ETOUR kan stärkas genom nya nationella satsningar

Spara favorit 4 dec december 2017

Regeringens särskilda utredare Britt Bohlin har presenterat utredningen kring Sveriges besöksnäring. För ETOUR ger förslagen nya möjligheter att arbeta med forskningsområden riktade mot privat och offentlig sektor, men det innebär också att turism- och besöksnäringens forskningsbehov generellt sett stärks.

− Det är mycket positivt och viktigt att utredningen föreslår en ny nationell funktion med ansvar för långsiktig utveckling och innovation i besöksnäringen. Utredningen visar på tre olika förslag och beroende på vilket av dem som slutligen genomförs så vet vi också mer om vad ETOURs roll blir. Men, oavsett vilket av de tre så är faktumet att forskningens betydelse för utveckling och innovation lyfts fram, säger Maria Lexhagen, docent ETOUR och medlem i utredningens expertgrupp.

Totalt är nästan 169 000 personer sysselsatta inom turism och under 2016 ökade andelen sysselsatta med 6,9 procent. Näringen utgör också en allt större del av den svenska exporten. Turismens exportvärde på 120 miljarder kronor kan till exempel jämföras med järn- och stålexporten som under 2016 uppgick till 51 miljarder.

Utredningen Sveriges besöksnäring, med underrubriken ”En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt”, startade i november 2016 och har nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.

− I vår utredning konstaterar vi bland annat att Sverige i framtiden har ett stort behov av en tydlig innovationspolitik för besöksnäringen och att det behövs en kraftsamling kring forskning generellt. Vi ser att vi måste öka forskningens kritiska massa och vi ser också att det behövs en nationell funktion för dessa frågor, säger Britt Bohlin.

Turismforskningsinstitutet ETOUR firade nyligen sina första 20 år. Sedan starten 1997 har ETOUR etablerat sig som en av Nordens främsta forskningsmiljöer inom turism. Institutet har idag ett 30-tal medarbetare och studenter från hela världen.

− Forskning för turism- och besöksnäringen är idag svagt utvecklad och underfinansierad. Vi ser att utredningen tagit höjd i sina förslag för att åtgärda detta och vi har stora förhoppningar på förslaget att statliga forsknings- och innovationsmyndigheter får i uppdrag att särskilt uppmärksamma och stödja turism-och besöksnäringens forskningsbehov, säger Maria Lexhagen, docent ETOUR och medlem i utredningens expertgrupp.

Kontaktpersoner:
Maria Lexhagen, docent ETOUR, 010-142 83 39


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.