Nytt avtal om forskningssamarbete mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet

Spara favorit 19 dec december 2017
Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande i Timrå och Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet undertecknar avtalet. Fotograf Marie Zetterlund och Inger Axbrink.

Timrå kommun och Mittuniversitetet har undertecknat ett nytt avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet gäller perioden 2018-2021 och omfattar åtta miljoner kronor.

− Det gläder mig att vi nu får möjlighet att arbeta nära tillsammans med ytterligare en kommun i vår region eftersom samverkansavtalen är viktiga för Mittuniversitets utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål blir vi mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Timrå kommun och Mittuniversitetet tecknar ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Avtalet omfattar totalt åtta miljoner kronor, där parterna bidrar med fyra miljoner vardera, under perioden 2018-2021.

− Att vi undertecknar avtalet på Midlanda är ingen tillfällighet. Vi har redan inlett en förstudie kring utvecklingen av flygplatser där Mittuniversitetet vill förstärka sin ledande position inom forskning kring fjärrstyrd flygtrafikledning och avancerad teknik för flygplatser. För kommunens del ser vi stora tillväxtmöjligheter och ökad kompetensförsörjning i befintliga företag, säger Andreaz Strömgren, kommunchef i Timrå kommun.

I samverkansavtalet prioriteras även områden som rör bland annat bostäder och integration, e-tjänster och verksamhetsutveckling genom digitalisering.

− Vi är övertygade om att avtalet stärker Timrå kommun och regionen som helhet. Ambitionen är givetvis att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli till större forskningsinsatser där offentlig sektor kan medverka, men också näringsliv och externa finansiärer, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun, 0730-43 49 99
Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, 070-551 85 58

Här hittar du information om samverkansavtalet.


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.