Kvinnors företagande är viktigt för att utveckla fattiga regioner

Ons 24 okt 2018 09:41

FN-dagen firas den 24 oktober och i en avhandling från Mittuniversitetet konstateras att kvinnors företagande i världens fattigare regioner spelar en viktig roll för utvecklingen och för samhällsbygget. Avhandlingen baseras på omfattande fältstudier och intervjuer med kvinnliga företagare i Tanzania och Pakistan.

Marta Lindverts forskning - fältstudie Tanzania
Under sina fältstudier har Marta Lindvert intervjuat kvinnor som driver företag inom handel och service. Här besöker hon en kvinna som driver skönhetssalong i Morogoro, Tanzania. Foto: Marta Lindvert.

– Det finns fortfarande relativt lite forskning kring förutsättningar för kvinnors företagande i utvecklingsländer. Deras möjlighet och rättighet att äga mark och bedriva företag kan tyckas vara en självklarhet, men så är inte fallet. Därför är ökad jämställdhet också ett av FNs globala mål för en hållbar utveckling, säger Marta Lindvert, lärare och forskare i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Under 2009-2012 genomförde forskaren Marta Lindvert flera månader långa fältstudier i Morogoro, Tanzania och i Lahore, Pakistan. Hon bodde hemma hos familjer och har intervjuat kvinnor som på olika sätt försöker driva företag inom handel och service. Hon mötte sömmerskor, frisörskor och affärsinnehavare, som i många fall bedrev sitt företag från hemmet.

– Man ska ha klart för sig att kvinnorna möter många hinder. De har, generellt sett, svårare att få stöd av banker och kan tvingas förlita sig på lån eller bidrag från släkt och familj innan deras företag tjänar pengar. I vissa fall har de svårt att driva företag för att de helt enkelt är begränsade att röra sig fritt utomhus, utan manligt sällskap, säger Marta Lindvert.

Entreprenörskap har sedan länge betraktats som en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och en mängd studier har bekräftat entreprenörskapets ekonomiska värde. I Tanzania spelar mikrobankerna en viktig roll, tillsammans med andra ideella eller kooperativa aktörer som exempelvis SACCO och RoSCA. I Pakistan är mikrofinanssektorn mindre utvecklad och det är betydligt vanligare att använda egna besparingar och lån eller bidrag från familjemedlemmar.

– För de kvinnliga företagare som jag mötte var det en självklarhet att återinvestera de pengar som företagandet gav i sådant som gynnar familjen. När fattiga kvinnor får bättre ekonomi prioriterar de skolavgifter för barnen, mat, tryggare boende och sjukvård för familjen om det behövs. På så sätt blir det tydligt hur viktigt det kvinnliga företagandet är för samhällsbygget i de olika regioner som jag studerade, säger Marta Lindvert.

Kontaktperson:
Marta Lindvert, lärare och forskare i företagsekonomi vid Mittuniversitetet, 0702-74 36 89, marta.lindvert@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-10-24