Psykologiska faktorer bidrar till ökad förlossningsrädsla

Fre 19 okt 2018 11:10

Det finns olika psykologiska faktorer som bidrar till att gravida kvinnor upplever en ökad grad av förlossningsrädsla. Det visar en studie från Mittuniversitetet där 499 kvinnor från Jämtlands län och Örebro län medverkat.

Förlossningsskylt
"Det är viktigt att vi tar förlossningsrädsla på allvar och belyser alla aspekter", säger Elisabet Rondung, doktorand i psykologi vid Mittuniversitetet.

– Trots att det nuförtiden talas en hel del om förlossningsrädsla är forskningsfältet fortfarande relativt litet. Vi har velat komplettera den forskning som redan finns genom att studera psykologiska faktorer relaterade till förlossningsrädsla. Det är viktigt att vi tar förlossningsrädsla på allvar och belyser alla aspekter, säger Elisabet Rondung, doktorand i psykologi vid Mittuniversitetet.

I studien har 499 gravida kvinnor från Jämtlands län och Örebro län deltagit. Kvinnorna rekryterades via mödrahälsovården och befann sig ungefär i mitten av sin graviditet när studien genomfördes. I gruppen fanns såväl förstföderskor som omföderskor. Resultaten i enkätstudien visar att det framför allt är två psykologiska faktorer som bidrar till ökad rädsla. En faktor som påverkar deras grad av rädsla är så kallad smärtkatastrofiering, det vill säga hur kvinnorna upplever faktisk eller förväntad smärta.

– Smärtkatastrofiering innebär en tendens att fastna i negativa tankar om smärta. Det kan vara en oro för att smärtan inte ska gå över eller är tecken på något farligt, och en hjälplöshet inför smärtupplevelsen. Våra resultat tyder på att hög grad av smärtkatastrofiering bidrar till en hög grad av förlossningsrädsla, säger Elisabet Rondung.

En annan psykologisk faktor som blev tydlig i studien handlar om att rädslan är högre bland gravida som generellt sett upplever osäkerhet och ovisshet som jobbigt, i studien benämns detta som intolerans för osäkerhet.

– Det innebär att personen i fråga känner oro inför ovissa situationer och tenderar att överskatta risken för att något negativt ska inträffa. Det hänger ofta samman med en önskan om att undvika denna typ av situationer, eller om att få lugnande besked från andra om att allt kommer att gå bra, säger Elisabet Rondung.

Studien är en del i en avhandling kring psykologiska aspekter av förlossningsrädsla som presenteras under Elisabet Rondungs disputation på Mittuniversitetet 26 oktober.

– Sverige är ett av få länder som har en etablerad och uppskattad modell för att stödja kvinnor med förlossningsrädsla. Engagemanget är stort, både från forskare och kliniker, och tillsammans gör vi vad vi kan för att förfina och utveckla möjligheterna till stöd ytterligare. Ett steg i det arbetet är att lära oss mer om de psykologiska faktorer som bidrar till förlossningsrädsla, säger Elisabet Rondung.

Kontaktperson:
Elisabet Rondung, doktorand i psykologi på Mittuniversitetet, 010-142 89 72, elisabet.rondung@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-10-19