Håkan Wiklund blir ny prorektor på Mittuniversitetet

Ons 12 dec 2018 15:23

Mittuniversitetets styrelse har beslutat att utse Håkan Wiklund till ny prorektor för forskning. Håkan Wiklund blir därmed prorektor för andra gången då han innehade uppdraget även under åren 2006-2011. Vid styrelsemötet fastslogs också budget och verksamhetsplan för 2019.

Håkan Wiklund
Håkan Wiklund tillträder som prorektor för forskning 1 januari 2019. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

− Håkan är en erfaren ledare inom akademin med ett brett nätverk såväl regionalt som nationellt. Han är dessutom väl förtrogen med Mittuniversitetets strategi och de viktiga frågor som ligger på agendan de närmaste åren, säger Anders Fällström, rektor.

Mittuniversitetet har numera två prorektorer där Eva Dannetun har ansvar för utbildningsfrågor och Håkan Wiklund får ansvar för forskningsfrågor. Han efterträder Mats Tinnsten som blir ny rektor för Borås högskola vid årsskiftet. Håkan Wiklund är sedan 2001 professor i kvalitetsteknik på Mittuniversitetet och blir nu också rektors ställföreträdare. Prorektorstjänsten är placerad i Östersund och förordnandet sträcker sig till och med 2023.

− Jag är tacksam för förtroendet och ser mycket fram emot att ingå i universitetets ledning. Mittuniversitetet har en ny strategi för 2019-2023 och det är många utvecklingsfrågor som jag vill vara med att driva, säger Håkan Wiklund, tillträdande prorektor.

Verksamhetsplan 2019
Styrelsen beslutade också om verksamhetsplan och budget för 2019. Mittuniversitetet lyfter fram sju fokusområden för de kommande åren, däribland behovsanpassade, flexibla och teknikstödda koncept för utbildningar. Andra fokusområden blir att utveckla och utöka externfinanisering av forskning samt att stärka universitetets uppdragsutbildningar gentemot företag och organisationer.

Omlokaliseringens långsiktiga konsekvenser
I slutet av 2017 begärde styrelsen en analys av de långsiktiga konsekvenserna av omlokaliseringen från Härnösand till Sundsvall. I den genomförda utredningen som presenterades vid styrelsemötet konstateras att målsättningen med omlokaliseringen till stor del uppnåtts.

− Vi ser att Mittuniversitetet stärkt sin position när det gäller utbildningar som flyttat från Härnösand då antalet förstahandssökande ökat. Inget indikerar att anseendet för lärarutbildningen eller Mittuniversitetet som helhet har påverkats negativt i och med omlokaliseringen. Vi har ett löpande samverkansavtal med Härnösands kommun och generellt sett goda relationer idag, säger Peter Nygårds, styrelseordförande för Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40
Håkan Wiklund, tillträdande prorektor, 070-643 97 34


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-12-13