Ny forskningsprofil och ett av Sveriges första 5G-nät på Mittuniversitetet

Mån 17 dec 2018 15:00

I flera år har Mittuniversitetet genomfört en kraftfull satsning på forskning inom Internet of Things. Nu utvecklas en ny forskningsprofil inom Industriell Internet of Things (IIoT) med nästa generations kommunikationslösningar. KK-stiftelsen beviljar drygt 68 miljoner kronor i stöd för utveckling av forskningsmiljöerna STC och FSCN vid Mittuniversitetet.

NIIT Next generation industrial IoT
NIIT - Next generation Industrial IoT, ger Mittuniversitetet en helt ny forskningsprofil. Foto/illustration: Mittuniversitetet.

Det enskilt största projektet, NIIT - Next generation Industrial IoT, ger Mittuniversitetet en helt ny forskningsprofil och dessutom byggs ett nytt 5G-nät upp på campus Sundsvall i samverkan med Telia.

– Ett mycket positivt besked som gör det möjligt för oss att långsiktigt och systematiskt fortsätta bygga en stark och integrerad forsknings- och utbildningsmiljö, i nära samarbete med näringslivet, säger Mattias O´Nils, centrumledare för Sensible Things that Communicate, STC.

I forskningsprojektet NIIT ligger fokus på nästa generations industriella IoT-teknologi för att ta fram metoder som stöder transformationen av industriella processer. Det handlar bland annat om avancerad dataanalys i industriella IT-system

– Forskningen baseras på våra etablerade kompetensområden inom inbyggda sensorsystem och starka industriella nätverk där vi i nära samarbete med dem kan utveckla spetsforskning som bidrar till teknologiutvecklingen. Det handlar bland annat sensorer som är självförsörjande på energi och har robust kommunikation i industriella miljöer, säger Bengt Oelmann, professor och projektledare för NIIT.

Inom projektet NIIT kommer bland annat Telia att vara en av de viktiga industriella parterna. Nyligen enades man om ett nytt samarbete kring det nya 5G-nätet, den femte generationens mobilsystem, som innebär att Telia etablerar ett 5G-nät på Mittuniversitetet under 2019 med ett fokus på processindustrin.

– Vi ser fram emot att utforska industriella tillämpningar av 5G, AI, och IoT i första hand inom processindustrin tillsammans med Mittuniversitetet.  Just den här typen av samarbete, där akademi och näringsliv jobbar tätt tillsammans, tror vi är väldigt viktigt för att driva innovation såväl regionalt som nationellt, säger Mats Lundbäck, Chief Technology Officer, Telia Sverige.

Bland de övriga satsningarna som också får stöd är det åtta projekt som ska finansiera rekryteringar och kompetensförstärkning till Mittuniversitetets forskningsmiljöer STC och FSCN.

– Den här satsningen gör det möjligt att rekrytera expertkompetens inom IoT, två professorer inom AI, internationella gästprofessorer och forskare som förstärker och utvecklar vår undervisning och forskningen nationellt och internationellt. På så sätt får Mittuniversitetet ny kompetens som bidrar till regionens utveckling inom områdena industriell digitalisering och hållbar utveckling, säger Mattias O´Nils.

Mittuniversitetet är sedan tidigare ett av sex lärosäten i Sverige som är så kallad KK-miljö, KK-stiftelsens enskilt största satsning. Syftet med KK-miljöerna är ge lärosätena möjlighet till ett långsiktigt och strategiskt arbete och de får därför medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i stället för att söka i enskilda utlysningar.

Kontaktpersoner:
Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet och centrumledare vid STC, 010-142 87 80
Bengt Oelmann, professor NIIT Mittuniversitetet, 010-142 87 92
Telias pressavdelning, 0771-77 58 30

Logo

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-01-29