Familjelivet gör män i Norden lyckligare än andra män

Fre 16 mar 2018 07:30

Familjelivets betydelse för lycka och välbefinnande är större för män i Norden jämfört med män i övriga Europa. Det visar en sammanställning som gjorts av forskare på Mittuniversitetet. Sammanställningen grundar sig på material från en omfattande internationell studie som genomförts i 22 länder.

– Det vi ser är att strävan efter ökad jämställdhet faktiskt slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer aktivt jämställdhetsarbete, både bland kvinnor och män, säger Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet.

Mikael Nordenmark har granskat data från den internationella studien ISSP (International Social Survey Program) och framför allt den del av studien som fokuserar på familj och förändrade könsroller. Studien genomfördes 2012 och data från 22 olika länder har analyserats och slutsatserna presenteras nu i en forskningsartikel.

– I studien mäts hur viktigt det är vara nöjd med sitt arbetsliv kontra sitt familjeliv för att man ska uppleva lycka. I de nordiska länderna är männen, generellt sett, mer lyckliga jämfört med män i södra eller östra Europa. En av förklaringarna kan vara att männen i högre grad är delaktiga i familjesysslorna i de nordiska länderna, säger Mikael Nordenmark.

I tidigare studier har Mikael Nordenmark granskat bland annat jämställdheten i hemmet och jämfört situationen i Norden med situationen i södra Europa, även detta utifrån material i stora internationella undersökningar. Studierna visade då också att nordiska män är betydligt mer delaktiga i att ta hand om sina barn och dela på hushållssysslorna.

– Vi vet att mycket arbete återstår att göra även i Sverige och Norden för att stärka jämställdheten, men vi ser ju att det är värt mödan. Våra ansträngningar för ökad jämställdhet gynnar alla, även männen. Vår upplevda lycka påverkas så klart av fler omständigheter än familjeliv och arbetsliv och ytterligare forskning inom det här området är ett måste för att klarlägga alla faktorer som inverkar, säger Mikael Nordenmark.

Kontaktpersoner:
Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet, 010-142 85 15


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-11-16