Ny mätutrustning ska motverka isbildning på vindkraftverk

Spara favorit 2 mar mars 2018
Stefani Rydblom vid den nyligen monterade mätutrustningen på Åreskutan. Foto: Mittuniversitetet.

Med hjälp av mätutrustning monterad på toppen av Åreskutan kan problemen med isbildning på vindkraftverk få en lösning. Utrustningen mäter mikroskopiska vattendroppar, vindhastighet och temperatur. Omkring en tredjedel av världens vindkraftskapacitet finns i kalla klimat där isbildning på rotorblad är ett problem.

– Det är en utrustning med bildteknik och avancerade sensorer som mäter små vattendroppar så att vi ska kunna se när det finns risk för isbildning på vindkraftverk, kraftledningar eller vägar. Med vår utrustning kan vi mäta vattendroppar som är så små som några tusendels millimeter i diameter, säger Stefani Rydblom, doktorand på Mittuniversitetets forskningscenter, STC.

För att kunna bestämma isbildningsförhållanden och göra prognoser för isbildning behöver man känna till mängden atmosfäriskt vatten i form av underkylda droppar och deras storlek. Idag estimerar man detta eftersom det är svårt att mäta. Syftet med forskningen är att hitta en kostnadseffektiv teknik för att upptäcka de parametrar och villkor som orsakar isbildning.

Mätmetoden är baserad på ett bildsystem med en högeffektiv LED som bakgrundsbelysning. Mätdata ska nu samlas in under loppet av två månader och sedan återstår en tid av analys och bearbetning. Målet är att mätrustningen ska finnas på marknaden i framtiden. 

– Med hjälp av mättekniken skulle man tidigt kunna starta igång avisningssystemet i ett vindkraftverk – innan isen orsakar sämre produktion, skada på anläggningen eller blir en fara för allmänheten då isklumpar kan lossna, säger Stefani Rydblom.

Mätutrustningen ingår i forskningsprojektet SMART och har tagits fram i samarbete med SMHI Sundsvall och Combitech i Östersund.

Kontaktperson:
Stefani Rydblom, doktorand, Mittuniversitetets forskningscenter STC
070- 517 81 08

Om SMART
SMART – Smarta system och tjänster är ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet med en total budget på ca 63 miljoner som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls kommun, KK-stiftelsen, Mittuniversitetet samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland. Projektet syftar till att stärka regionens företag och organisationers innovations- och konkurrenskraft genom att via ökad kunskap och stimulerat tänkande leda till innovativ användning och skapande av smarta system och tjänster (Internet of Things).

Om STC Research Centre
STC -  Sensible Things that Communicate - utvecklar sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, nästa generations mätsystem och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt andra universitet runt om i världen.
www.miun.se/stc


Relaterade sidor:

 • - Roligt jobba med teknik som ständigt utvecklas

  12 november - 2019

  Hur var det att hitta arbete efter studierna? Det gick bra, jag hade ingen brådska med att hitta jobb efter studierna men fick jobb so

 • - Roligt jobba med teknik som ständigt utvecklas

  12 november - 2019

  Hur var det att hitta arbete efter studierna? Det gick bra, jag hade ingen brådska med att hitta jobb efter studierna men fick jobb so

 • Fjärrstyrda fordon ska bli verklighet på virkesterminaler

  05 november - 2019

  Arbetet på virkesterminaler runtom i Sverige ska effektiviseras genom att utveckla ny teknik för att fjärrstyra lastare. Mittuniversite...

 • - Bra möjlighet att få spännande jobb

  12 november - 2019

  Hur var det att hitta arbete efter studierna?  Direkt efter studierna i Östersund flyttade jag till Schweiz och började en pr

 • - Bra möjlighet att få spännande jobb

  12 november - 2019

  Hur var det att hitta arbete efter studierna?  Direkt efter studierna i Östersund flyttade jag till Schweiz och började en pr

 • Snölagring allt viktigare

  06 september - 2019

  Tillgång till snö är en viktig förutsättning för anläggningar och företag verksamma inom vintersport och turism. Bristen på snö de...

 • BioChange

  25 september - 2019

  BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom...

 • Långsiktig parasport

  20 augusti - 2019

  Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med...

 • Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

  20 augusti - 2019

  Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för-...

 • Långsiktig parasport

  21 augusti - 2019

  Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med...

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.