ETOUR har kartlagt Halland-turisternas digitala fotspår

Mån 30 apr 2018 08:00

Forskare vid turismforskningscentret ETOUR har tagit fram ett nytt verktyg som bidrar till att utveckla den halländska besöksnäringen.

armband, fysisk träning, mobil, löpning
Som besökare lämnar vi digitala spår efter oss på flera olika sätt och forskningsprojektet har analyserat besökarnas avtryck .

I det nya systemet sparas gästnattstatistik och uppgifter om hur besökarna använder destinationernas hemsidor liksom gästernas kommentarer om destinationerna i sociala medier.

– Vi har genom denna kartläggning kunnat se vilka ämnen gästerna pratar om i sociala kanaler samt vad som lockar besökaren till Halland, säger Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland.

Tänk om alla som jobbar inom turistnäringen skulle ha full koll på vad turisterna gör, bor, äter, tycker, gillar eller inte gillar. Om de skulle veta hur turisterna söker information på nätet och vilka kommentarer de lämnar efter sig i sociala medier. Hur skulle företagen då använda det för att utveckla den egna verksamheten?

I detta forskningsprojekt analyseras de digitala fotspår som turisterna lämnar efter sig inför och under sitt besök i Halland. Syftet är att ge besöksnäringens många olika aktörer ökad kunskap om gästens beteende och behov. För ju bättre varje aktör blir på att ta emot sina gäster - desto mer attraktivt blir Halland som turistmål.

Vi har utvecklat ett business intelligence-system med stor kunskap om den halländska gästen. I praktiken består systemet av en prototyp med en datamodell, ett datalager och ett web-interface som kan användas för analys och utveckling, säger Maria Lexhagen, forskare och universitetslektor på ETOUR.

Forskarna i projektet är etablerade inom business intelligence, turism och destinationsutveckling. Kombinationen av teknisk kompetens och samhällsvetare har varit en viktig komponent. ETOUR:s del i projektet är avslutat, men under 2018 ska Destination Halland börja använda verktyget för att utveckla Halland som besöksmål.

Under projektets gång har vi fått tillgång till en stor mängd forskningsbaserad kunskap. Fokus i projektet har legat på att etablera strukturer och processer för att arbeta med statistik och data i destinationsutvecklingen och här tar vi med oss massor av ny kunskap, säger Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland.

Det är Region Halland som drivit projektet (Destination Halland 2020 med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) och destinationerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm har alla varit delaktiga i processen.  

 

Kontaktpersoner:


Maria Lexhagen, forskare och universitetslektor på ETOUR, 010-142 83 39
Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland, 072-973 28 43


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-15