Internationellt Erasmus-projekt ska ge bättre trivsel och hälsa i svensk skola

Fre 27 apr 2018 12:27

Elever och personal i 48 högstadieskolor i Sverige, Tyskland, Slovenien och Kroatien kommer att få pröva en helt ny modell som ska leda till att färre elever drabbas av psykisk ohälsa i framtiden.

På bilden: Helene Dahlström, Magnus Oskarsson, Nina Eliasson och Maria Rasmusson. På bilden saknas Greta Wiklund Lind och Anders Lindqvist.
På bilden: Helene Dahlström, Magnus Oskarsson, Nina Eliasson och Maria Rasmusson. På bilden saknas Greta Wiklund Lind och Anders Lindqvist. Foto: Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet leder arbetet som ska utmynna i ett utbildningsprogram som alla skolor får ta del av utan kostnad.

Nyligen presenterades en rapport från Folkhälsomyndigheten som bland annat visar att den psykiska ohälsan bland 13- och 15-åringar fördubblats under perioden 1985-2014. EU-projektet HAND i HAND ska ge råd om förändrade arbetssätt i skolan för ökad trivsel och bättre hälsa bland elever.

– Arbetet för att förbättra elevernas trivsel och hälsa är en nyckelfråga för svensk skola. Siffrorna som visar på ohälsan bland ungdomar är alarmerande och målet med vårt projekt är att bidra till att vända trenden, säger Maria Rasmusson, forskare vid Mittuniversitetet och projektledare för HAND i HAND.

Forskare från Mittuniversitetet samarbetar med forskare i Danmark, Kroatien, Slovenien och Tyskland för att ta fram program som stärker social och emotionell kompetens för att öka trivseln och förbättra elevernas hälsa. Inom ramen för projektet finns ett särskilt program för elever och ett program för lärare. Även rektorer och personal inom elevhälsan deltar i en kortare version av lärarprogrammet.

Programmen med instruktioner, övningar och videofilmer kommer att bli tillgängliga på projektets webbplats på flera europeiska språk, utan kostnad.

– Elever med god socioemotionell kompetens har bättre utbildningsresultat, positivare självbild och bättre psykisk hälsa. De är mer aktiva i klassrummet, uttrycker sina åsikter och synpunkter tydligt. De respekterar andra personers åsikter och har goda relationer till klasskamrater och skolpersonal, säger Maria Rasmusson.

I Sverige är det 12 skolor i Västernorrland, Jämtland och Hälsingland som deltar med varsin klass i årskurs 8. Projektet syftar också till att stärka elevers och lärares förmåga att skapa en inkluderande miljö i skolan.

– I dagens skola finns elever från många kulturer och om vi visar varandra respekt och öppenhet kan vi berika varandra. Elever och lärare kommer att få göra övningar som fokuserar på att skapa goda relationer, öka självkännedom, hantera stress och öka tolerans, säger Magnus Oskarsson, forskare på Mittuniversitetet.

Resultatet från utvärderingen av HAND i HAND-programmen ska bland annat leda till rekommendationer till förändrade arbetssätt i skolan där man tar hänsyn till varje deltagarlands specifika särdrag. HAND i HAND är ett EU-projekt inom programmet Erasmus+ och pågår mellan mars 2017 och februari 2020. Mittuniversitetet är svensk partner i projektet, som i Sverige omsätter 5,6 miljoner under tre år.

Projektets webbplats: http://handinhand.si
Svensk webbplats www.miun.se/hand

Kontaktpersoner:
Maria Rasmusson, projektledare HAND i HAND, 073-396 55 42
E-post: maria.rasmusson@miun.se
Magnus Oskarsson, forskare Mittuniversitetet, 0730-36 31 93
E-post: magnus.oskarsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-04-21