Unik mätutrustning hjälper oss förstå insekternas kemiska språk

Tis 24 apr 2018 07:00

Med hjälp av ny avancerad utrustning kan vi förstå insekternas språk och på så sätt utveckla miljövänliga bekämpningsmetoder mot skadeinsekter i skogen. Mittuniversitetet har investerat två miljoner kronor i utrustningen som just nu testas på insekten lärkbock.

Lärkbock (Tetropium gabrieli)
Lärkbock (Tetropium gabrieli) påträffades för första gången 2009 i södra delarna av landet. Foto: Mittuniversitetet.

Mätutrustningen består av en gaskromatograf med massdetektor i kombination med en elektroantennodetektor. Utrustningen i denna konfiguration är unik i Sverige och redan har andra lärosäten hört av sig och vill använda utrustningen

− Vi använder lärkbockens antenner och mäter hur de reagerar när något kemiskt ämne i extrakten träffar antennen. Vi kan mäta nervimpulser elektriskt och får olika utslag beroende på vilket ämne som tillsätts. Vår målsättning är att vi ska kunna utveckla miljövänliga och ekologiska metoder genom att använda artspecifika doftämnen. Det kan vara metoder för att övervaka en art eller att fånga så många skadeinsekter som möjligt när vi får större utbrott, säger Joakim Bång, forskare vid Fiber Science and Communication Centre, FSCN, på Mittuniversitetet.

Lärkbock påträffades för första gången 2009 i södra delarna av landet och finns ännu inte i Norrland men med varmare klimat kommer den sannolikt långsamt allt längre norrut. Däremot är barkborrar en vanlig skadeinsekt i vår region och som drabbar skogsbruket hårt ekonomiskt genom att döda träd.Mätutrustningen består av en gaskromatograf med massdetektor i kombination med en elektroantennodetektor. 

− Man mäter på kemiska doftämnen som utsöndras från insekterna eller från värdväxter. Antalet arter av skadeinsekter i skog och mark ökar till följd av klimatförändringarna. Vid Mittuniversitetet finns sedan många år avancerad forskning inom ekologisk kemi som bland annat handlar om att studera kemiska doftämnen och utveckla miljövänliga tekniker för att skydda träd från skadeinsekter, säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid FSCN.

Efter de senaste årens stora epidemiska utbrott av barkborrar finns ett konkret, närmast akut, behov att vidareutveckla och implementera effektiva fångstmetoder för övervakning och bekämpning av granbarkborre och dubbelögade bastborrar.

Forskningen genomförs med stöd från EUs regionala utvecklingsfond, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen och beräknas pågå till 2020. I projektet finns partnerföretagen Callans Trä, Sylvestris, Norrplant, Persson Invest Skog, Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Brattåsstiftelsen.

Läs mer om BESKA:
https://www.miun.se/fibre_science_and_communication_network/nyheter/2017-12/dofter-som-vapen-mot-skogsskador/

Kontaktpersoner:
Joakim Bång, forskare vid Fiber Science and Communication Centre, FSCN, på Mittuniversitetet, joakim.bang@miun.se, 010-142 80 67
Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid FSCN, erik.hedenstrom@miun.se,
010-142 87 29


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-01-28