Airbnb väcker många frågor hos turismforskarna

Tis 15 maj 2018 07:55

Många städer i världen ser en enorm tillväxt av korttidsuthyrning på grund av Airbnb:s växande popularitet. Uthyrningstrenden lockar också forskarna och turismforskningsinstitutet ETOUR vill bland annat undersöka hur den lokala bostads- och arbetsmarknaden påverkas av turisternas nya sätt att hitta boende.

Utrecht, Holland
Studien har genomförts i Utrecht, Nederländerna. Foto: Ivan Tykhyi.

– Vi har valt ett annat angreppssätt än många andra forskare då vi koncentrerat oss på Airbnb:s framfart i en medelstor stad – Utrecht i Nederländerna – som inte är direkt associerad med stora turismflöden utan är mer känd som universitetsstad. Annars är forskningen oftast knuten till stora turiststäder som Barcelona eller San Francisco, säger Dimitri Ioannides, professor och centrumledare för ETOUR.

Studien, som Dimitri genomfört tillsammans med kollegan Michael Röslmaier, visar att Airbnb har haft en snabb expansion i staden. Mellan augusti 2016 och oktober 2017 ökade antalet med 80 procent, från 1212 till 2156 stycken. Den högsta tätheten av korttidsboenden är i stadens centrum där också de flesta turistattraktioner ligger. Studien har också visat att Airbnb bidrar till att förändra stadsbilden i olika bostadsområden eftersom utbudet av affärer, kaféer och restauranger anpassas till turisterna.

– Det är också vanligare att Airbnb etableras i områden med få barnfamiljer och med få låginkomsttagare, säger Dimitri Ioannides.

Annan forskning visar att utvecklingen av Airbnb, världen över, har gjort att vissa områden i större städer endast eller till stor del erbjuder korttidsboenden för turister. Detta har gjort det svårare att hitta permanent boende till bra priser, vilket i förlängningen kan leda till bostadsbrist och ett växande motstånd mot Airbnb.

– Det finns absolut skäl att tro att vissa områden i medelstora städer, som Utrecht – med en växande turismbildning och en avsaknad av tydligt riktad politik kring korttidsuthyrning – kan omvandlas till så kallade ”turismbubblor”. Då är det viktigt att ställa sig frågan hur det kommer påverka de lokalt boende och deras möjligheter att hitta boende för skäliga priser, säger Dimitri Ioannides. 

I kommande studier hoppas också forskarna vid ETOUR kunna studera vad den nya uthyrningstrenden har för effekter på arbetsmarknaden inom turismnäringen. 

– Vi vill exempelvis undersöka hur denna utveckling påverkar de som arbetar inom den plattformsbaserade tjänstesektorn, såsom Airbnb, säger Dimitri Ioannides.

Kontaktperson:
Dimitri Ioannides, professor och centrumledare för turismforskningsinstitutet ETOUR, e-post: dimitri.ioannides@miun.se, 010-142 87 11


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-05-16