Mittuniversitetets nya strategi är beslutad

Ons 23 maj 2018 15:53

Mittuniversitetets styrelse har idag beslutat att slå fast universitetets nya strategi för åren 2019–2023. Processen har pågått i cirka ett år och engagerat såväl styrelse, universitetsledning och studenter som ett stort antal medarbetare. Den nya strategin fokuserar på fyra mål för Mittuniversitetets verksamhet.

Exteriör Campus Sundsvall

− Strategin är en och samma för hela universitetet, vilket är viktigt. Den ger verksamheten möjlighet att planera och genomföra aktiviteter som bidrar till de gemensamma målen. Den skapar goda förutsättningar för att tillvarata och utveckla den kompetens, de erfarenheter och de goda idéer som finns på Mittuniversitetet, säger Peter Nygårds, styrelseordförande för Mittuniversitetet.

Den nya strategin har summerats till fyra övergripande mål:
• Starka akademiska miljöer som tar sig an globala utmaningar 
• Verksamhet på den globala arenan som driver och bidrar till den regionala utvecklingen 
• Forskning och utbildning som tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet 
• Studie- och arbetsmiljö som attraherar studenter och medarbetare och som bidrar till global och regional utveckling

− Det har varit en lång och mycket viktig process men nu återstår det viktigaste arbetet – att driva och utveckla vår verksamhet i linje med vår vision och strategi. Mittuniversitetet vill ta ansvar för att arbeta för ett brett tillgängliggörande av sin verksamhet i omvärlden och därmed ge avtryck i samhället, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

I samband med strategiarbetet har också en vision för Mittuniversitetet slagits fast:
Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet.”

Strategiarbetet har bedrivits sedan våren 2017 genom olika workshops för medarbetare. Även studenter och styrelse har deltagit aktivt i processen.

Kontaktperson:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-05-23