Motstridiga krav är vardag för rektorer – nu examineras Mittuniversitetets första kull

Tor 31 maj 2018 07:30

Mittuniversitetets första kursgrupp på Rektorsprogrammet avslutar sin utbildning torsdag 31 maj. Fyrtiotalet deltagare erhåller rektorsnål och intyg på genomförda studier. Sedan 2015 är Mittuniversitetet ett av sex lärosäten i landet som har uppdraget att ge Rektorsprogrammet.

Student vid anslagstavla

– Vårt fokus på skolledare som organisationsbyggare i en komplex omvärld löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Det knyter samman rollen som resultatansvarig chef med rollen som verksamhetsansvarig ledare där mycket av det vardagliga arbetet handlar om att hantera de olika lojaliteter och motstridiga krav som ställs på dagens rektorer och förskolechefer, säger Göran Bostedt.

Rektorsprogrammet vänder sig till förskolechefer och rektorer och fokuserar på tre kunskapsområden – skoljuridik, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Utbildningen sträcker sig över tre år och omfattar 30 högskolepoäng.

Mittuniversitetet har ett unikt upplägg av sitt Rektorsprogram genom att skolledarskapet går som en röd tråd igenom hela programmet. Det gör det lättare att kombinera studier med arbete samtidigt som det ger en direkt koppling mellan teori och praktik. Delkursen Skol­ledarskap utgör utbildningens kärna, eftersom den speglar det professionella arbetet, medan övriga delkurser uppmärksammar villkor och ramar för arbetet.

– Det känns både högtidligt och roligt att examinera vår första kull av förskolechefer och rektorer. Denna vår första kull har betytt mycket för uppbyggnaden av vårt rektorsprogram och både deltagare och lärosäte har lärt sig mycket under utbildningens gång, säger Göran Bostedt, utbildningschef för Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet.

Under torsdagens kursavslutning håller deltagarna populärvetenskapliga presentationer av sina självständiga arbeten under förmiddagen och kl. 13.00 hålls en högtidlig avslutning i aulan E409 på Åkanten, campus Sundsvall.

Kontaktpersoner:
Göran Bostedt, utbildningschef Rektorsprogrammet, goran.bostedt@miun.se
010-142 81 25
Ulrika Auno, administrativ chef Rektorsprogrammet, ulrika.auno@miun.se
010-142 81 57


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-05-31