Ny skandinavisk internationell master i bildjournalistik

Tor 31 maj 2018 10:20

Till hösten tas ett nytt steg i utvecklingen av mastersprogrammet i bildjournalistik på Mittuniversitetet.

Fotograf med ett skott med en digitalkamera

Då inleds ett samarbetsprojekt för att göra det internationella mastersprogrammet till en unik skandinavisk, gemensam master, tänkt att genomföras på tre olika campus; i Århus, Sundsvall och Oslo.

– Vi har beviljats finansiering från Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus för att utveckla ett gemensamt och unikt mastersprogram tillsammans med de bildjournalistiska utbildningarna vid Oslo Universitet och Danmarks Media og Journalisthøjskole i Aarhus, säger Terje Lindblom, ämnesansvarig för bildjournalistik vid Mittuniversitetet och samordnare för projektet.

Det första kandidatprogrammet i bildjournalistik vid Mittuniversitetet startades redan 2001 och tio år senare lanserades det internationella mastersprogrammet i bildjournalistik. Nu utvecklas utbildningen genom ett skandinaviskt samarbete.

För att dra nytta av de tre institutionernas långa erfarenhet av att undervisa i bildjournalistik kommer undervisningen att delas mellan institutionerna under de tvååriga mastersprogrammets studier, vilket ger en unik upplevelse för både nordiska och internationella studenter på programmet.

– Ja, planen är att studierna ska genomföras på campus i Århus, Sundsvall och Oslo, vilket ger studenter stora möjligheter att utveckla sin professionella stil, samtidigt som de kommer handledas av flera erfarna internationella lärare, berättar Terje Lindblom.

Forskning vid Mittuniversitetet visar att användningen och betydelsen av bilder och videoklipp har ökat, särskilt på nya digitala medieplattformar. Samtidigt har de snabba förändringarna haft effekt på yrkesrollerna och många verksamma har stora behov av att omskola sig eller utveckla sina talanger och kunskaper i bildjournalistik. Målet är därför att ge studenterna nya nödvändiga färdigheter så att de kan utveckla sitt bildspråk för den förändrade mediebranschen.

– Den gemensamma mastern har både teoretiska och praktiska kurser för att ge studenterna redskap för att förstå och reflektera över den moderna mediebranschen samt kring deras yrkesroll som bildjournalister, säger Terje Lindblom.

Kontaktperson Mittuniversitetet:
Terje Lindblom, projektkoordinator och ämnesansvarig för bildjournalistik vid Mittuniversitetet, terje.lindblom@miun.se, telnr +46705570092

Kontakt på partnerinstitution i Norge:
Jon-Petter Evensen, lektor i bildjournalistik vid Oslo Metropolitan University, janpe@oslomet.no, telnr +4790892206

Kontakt på partnerinstitution i Danmark:
Søren Pagter, Bildjournalistikansvarig på Danska Medie- och journalistikskolan i Århus, sp@dmjx.dk, telnr +4551207929


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-05-24