Digitala läxförhör underlättar språkundervisning

Tis 05 jun 2018 07:46

När man ska lära sig ett nytt språk är övningar och mindre tester ett bra pedagogiskt hjälpmedel. Genom ett examensarbete på Mittuniversitetet har en ny webbsida för digitala läxförhör utvecklats.

– Att enbart lära sig termer och glosor räcker inte utan man behöver också kunna använda orden korrekt i olika typer av meningar. Ibland är dock tillgången till övningsuppgifter och prov begränsad, vilket jag ville lösa med en ny webbplats, säger Niklas Carlsson, student på programmet informatik med inriktning systemutveckling på Mittuniversitetet.

Webbsidan som Niklas har utvecklat är öppen och tillgänglig för alla och den kan användas både av elever och lärare. I bakgrunden finns en databas som innehåller en mängd ord, satsdelar och delar av meningar. Genom en algoritm kan webbsidan sedan kombinera dessa till meningar och frågor som eleven kan besvara. I anslutning till detta finns också ett facit.

– Många gånger kan det vara svårt att lära sig svenska, men med bra teknikstöd kan inlärningen underlättas. Min webbplats gör det möjligt för elever att öva på språket på egen hand. Det här gör att läraren kan fokusera på mötet med eleverna, istället för att lägga tiden på att konstruera prov och övningsuppgifter, säger Niklas Carlsson, student vid Mittuniversitetet.

På webbsidan kan lärare även gå in och skapa prov som kan skrivas ut på papper, alternativt sparas på datorn eller läsplattan, och användas i undervisningen.

Kontaktuppgifter:
För frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta författaren nedan. Journalister får gärna vara med vid redovisningarna 5, 7 och 8 juni på campus Östersund eller via länk på distans. Kontakta Erik Öberg för detaljerat schema.

Erik Öberg, universitetsadjunkt Mittuniversitetet
erik.oberg@miun.se
070-594 24 34

Grammatik-laxen
– En webbplats för att effektivisera grammatikinlärning och stödja lärare i svenska, svenska som andraspråk och SFI i deras undervisning.

Webbplatsen hittar du här: https://gramlademo.azurewebsites.net/
av Niklas Carlsson, 073-036 38 99


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-06-05