Inga nya studenter antas till programmet möbel- och byggnadshantverk

Tis 19 jun 2018 16:02

Mittuniversitetet har beslutat att inte anta studenter till programmet Möbel- och byggnadshantverk, i Kramfors, till hösten. Anledningen är att Kramfors kommun har sagt upp samarbetsavtalet med Mittuniversitetet gällande utbildningen. Studenter som redan går utbildningen kommer att kunna slutföra den.

.

Mittuniversitetet och Kramfors kommun har gemensamt finansierat utbildningen, där kommunen har stått för de kostnader som tillkommit utöver det anslag som Mittuniversitetet får via sina tilldelade medel från regeringen.

– Att bedriva denna utbildning med kvalitet är kostsamt och Mittuniversitetet har kunnat erbjuda den eftersom Kramfors kommun varit medfinansiär. När nu den medfinansieringen inte finns längre har inte Mittuniversitetet möjlighet att bedriva utbildningen med den kvalitet som krävs, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet.

Inför höstterminen 2018 fanns tjugo platser till programmet fördelat på två inriktningar, tolv platser till inriktningen möbelsnickeri och åtta platser till inriktningen möbeltapetsering.

Det kommer inte heller att antas nya studenter till påbyggnadsåret, men de studenter som redan går utbildningen kommer att kunna slutföra den.

– Det är viktigt att vi tar ansvar för de studenter som redan går utbildningen så att de kan slutföra den med samma höga kvalitet. Det är också Kramfors kommun helt inställda på, säger Hans-Erik Nilsson.

Utbildningen inom Träakademien är unik och viktig för svensk kulturhistoria och har funnits sedan 2010.

Mittuniversitetet är därför villiga att tillsätta resurser som tillsammans med Kramfors kommun kan utreda andra typer av lösningar för en fortsatt finansiering.

– Vi är också medvetna om att Kramfors kommun får avvecklingskostnader under ett år framåt då vi har tagit detta beslut och därför kommer vi att finansiera kommunens andel av kostnaderna för detta, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Kontaktperson:
Kristina Brink, avdelningschef för Avdelningen för Design, 010-142 88 26, e-post: kristina.brink@miun.se
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-06-19