Risk- och kriskonferens med 260 deltagare från 37 länder

Fre 15 jun 2018 07:46

Alternativa fakta är ett av många teman som lyfts när Mittuniversitetet och Risk and Crisis Research Centre, RCR, står värd för den internationella konferensen ”Society for Risk Analysis Europe” 18-20 juni i Östersund. Den 30-årsjubilerande konferensen samlar akademiker och beslutsfattare i privat och offentlig sektor från hela världen.

Simulerad brand i RCR Lab
Konferensdeltagarna kommer självklart att bjudas på visningar i RCRs unika forskningslabb. Bild från invigningen i november 2017. Foto: Aline Sparf.

– Det här är ett unikt tillfälle att visa upp vår forskning och vår region, men framför allt är syftet att sprida och dela kunskap från en mängd olika områden inom risk- och krisforskning som i förlängningen bidrar till att göra vår vardag lite tryggare och lite bättre, säger Anna Olofsson, centrumledare för Risk and Crisis Reserach Centre, RCR.

Konferensen har arrangerats årligen sedan 1988, med undantag av några få år, och det är första gången som Mittuniversitetet står som värd för arrangemanget. Bland huvudtalarna finns en av Sveriges främsta forskare inom risk- och krisområdet, professor Ann Enander vid Försvarshögskolan, som föreläser om hur man hanterar risker i vardagen inom så kallade högriskyrken som polis, räddningstjänst och militär.

Bland deltagarna finns också många framstående internationella forskare däribland den tyske forskaren Mattias Kohring som är huvudtalare på konferensens andra dag och har studerat hur ”fake news” påverkade valet i Tyskland.

– Ämnet är ju högaktuellt i många länder och här i Sverige går vi ju i sommar in i den intensiva fasen av årets valrörelse. Det blir väldigt intressant att se vilka paralleller som kan dras mellan lärdomarna från Tyskland och nuvarande situation hos oss, säger Anna Olofsson, centrumledare för Risk and Crisis Reserach Centre, RCR.

Ytterligare en långväga gäst är professor Sudha Sudhir Arlikatti från Förenade Arabemiraten som bland annat deltar i en paneldiskussion under konferens sista dag på temat ”Från kritiskt tänkande till praktisk inverkan”. Hon har forskat kring kriskommunikation i multietniska samhällen. Bland övriga teman som avhandlas under konferensdagarna märks ”Risk och ojämlikhet”, ”Det nya landskapet av sociala medier och risker” och ”Experimentell design och integration av laboratorier inom forskning och utbildning”.

– Vi vet att vårt nya risk- och krislaboratorium väcker stort intresse och nyfikenhet och vi ger självfallet deltagarna goda möjligheter att bekanta sig närmare med vår unika forskningsmiljö. Vi hoppas så klart att både labbet och konferensen i stort ska bidra till att Mittuniversitetet kan inleda nya, internationella forskningssamarbeten, säger Anna Olofsson, centrumledare för Risk and Crisis Reserach Centre, RCR.

Kontaktperson:
Anna Olofsson, centrumledare Risk and Crisis Research Centre, RCR, vid Mittuniversitetet, 010-142 84 67


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-06-15