Första antagningen till höstens utbildningar klar

Tor 12 jul 2018 10:32

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har cirka 11 700 antagningar beslutats.

Campus Sundsvall

När ansökningstiden till höstens utbildningar gick ut i mitten av april hade cirka 34 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Av dessa hade cirka 10 000 sökt en utbildning vid Mittuniversitetet som sitt förstahandsval.

Nu har cirka 11 700 antagningar genomförts i det första urvalet, cirka 3 300 på programutbildningar, 8 300 på kurser och cirka 150 på både program och kurs.

– Vi ser att vi fortsatt har ett bra antagningsläge med ett högt söktryck som ger ett starkt utgångsläge. Siffrorna ligger avsevärt högre jämfört med ifjol och den stora ökningen ser vi på våra distansutbildningar. Vi vet dock att det sker många förändringar innan terminsstart, alla antagna väljer inte att starta sin utbildning och andra kan tillkomma, säger Anders Fällström, rektor.

Efter det första urvalet står många som reservplacerade, det finns drygt 18 000 reservplacerade vid Mittuniversitetet.

De sökande som nu får sina antagningsbesked har fram till den 27 juli på sig att tacka ja till sin studieplats. Efter det görs ett nytt urval och den 2 augusti skickas ett nytt antagningsbesked till de som var reservplacerade i det första urvalet.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 70-tal olika programutbildningar och cirka 170 kurser.

Antagna till Mittuniversitetet i första urvalet HT 2018:

Sundsvall

Totalt: ca 2 400
Program: ca 1 800
Kurser: ca 600

Östersund
Totalt: ca 2 200
Program: ca 1 600
Kurser: ca 600

Annan ort*:
Totalt: ca 7 100
Program: ca 200
Kurser: ca 6 900
*avser i huvudsak distansutbildning utan fast studieort

Populäraste utbildningarna – antal sökande till Mittuniversitetet 16 april HT 2018:


Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Beteendevetenskapligt program – (2 152)
Psykologprogram – (1 949) 
Webbutveckling – (1 136)
Socionomutbildning – (1009)
Förskollärare – (813)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching (7.5 hp) – (2041)
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap (7.5 hp) – (1 924)
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (7.5 hp) – (1 790)
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring (7.5 hp) –  (1 544)
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning (7.5 hp) – (1 524)

För mer information: www.antagning.se

Kontakt:

Marlene Jonsson, stf kommunikationschef, 010-142 87 79, marlene.jonsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-07-12