Riksidrottsuniversitetet ger fler idrotter chansen

Mån 09 jul 2018 08:00

Sedan den 1 juli 2018 kan Mittuniversitetet titulera sig Riksidrottsuniversitet, ett av fem i Sverige, och fokus ligger på vintersport och parasport.

Vintersportcentrum 5

 I uppdraget ligger att ge elitidrottare möjlighet till anpassade studier, men också bedriva forskning och utveckling, ge elittränarutbildning samt starta ett internationellt parasportcenter.

Mittuniversitetet har idag främst haft ett organiserat samarbete med idrotterna skidor (längd, alpint), skidskytte och parasport.

− Det är fortfarande vårt viktigaste uppdrag, men nu ser jag stora möjligheter att också bredda samarbetet till att omfatta andra individuella idrotter och lagidrotter. Inom regionen finns klubbar på elitnivå inom bland annat ishockey, basket, curling och fotboll. Redan under hösten kommer vi att vilja lyssna och diskutera kring deras behov och se vilka samverkansmöjligheter som kan finnas, säger Kerry McGawley, koordinator för idrottsrelaterade frågor på Mittuniversitetet.

Förutom att Riksidrottsuniversitetet ger en möjlighet för idrottare att kombinera elitidrott med akademiska studier så innebär det ökat fokus på forskning och utveckling. Mittuniversitetet har många års erfarenhet av det som kallas ”dubbla karriärer”, kombinationen postgymnasiala studier och elitidrott. Genom åren har det funnits studenter som både lyckats internationellt och nationellt i sin idrott och klarat av studier och examen.

− Fler delar av vår verksamhet ska omfattas av forskning och utveckling kring idrott och hälsa och jag hoppas också på ett ökat antal elitidrottande studenter, i såväl Sundsvall som Östersund. Arbetet med de här frågorna är en angelägenhet för hela Mittuniversitetet, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Inom ramen för uppdraget som Riksidrottsuniversitet ingår också att utveckla ett internationellt parasportcenter med forskning, utveckling och uppdragsutbildningar.

− Regionen har i många år genomfört satsningar på parasport, inte minst genom stora evenemang. På Mittuniversitetet har vi redan idag en betydande forskning kopplad till parasport både hos Nationellt Vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre, men vi ser stora utvecklingsmöjligheter även här, säger Kerry McGawley.

FAKTA - Riksidrottsuniversitet: Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Idag är Högskolan Halmstad/Malmö universitet, Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola, Mittuniversitetet och Umeå Universitet utnämnda till Riksidrottsuniversitet.

Kontaktperson:
Kerry McGawley, koordinator för idrottsrelaterade frågor, 070-399 98 74


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-07-13