Miljondonation till Mittuniversitetet för forskning om fridykning

Tis 28 aug 2018 08:22

Mittuniversitetet har tagit emot en donation på knappt fyra miljoner kronor från privata givare i USA. Pengarna ska användas till fortsatt forskning kring fridykning i syfte att öka förståelsen för hur den påverkar utövaren och minska risken för drunkningsolyckor.

Indonesisk Bajau-fridykare som harpunfiskar
Indonesisk Bajau-fridykare som harpunfiskar. Foto: Erika Schagatay, Mittuniversitetet.

− Att Mittuniversitetet bedriver så stark och betydelsefull forskning att amerikanska donatorer uppmärksammar den och vill stärka den gör mig som rektor väldigt stolt. Min övertygelse är att donationen kommer att utveckla vår forskning på området och jag ser fram emot intressanta resultat, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Donationen är knuten till Avdelningen för Hälsovetenskap och den forskning som bedrivs inom Environmental Physiology Group, ett arbete som leds av professor Erika Schagatay. Det är första gången någonsin som Mittuniversitetet får en donation från USA och pengarna kommer i huvudsak att användas till att finansiera tjänster för en doktorand och en post doktor.

Finansiärerna skriver i donationsbrevet: ”Efter en noggrann genomgång av forskningen inom fältet har vi valt att stödja det fortsatta arbetet inom Environmental Physiology Group vid Mittuniversitetet, baserat på deras tidigare och nuvarande arbete.”

− Det är ju väldigt roligt att bli uppringd av någon som säger att de vill erbjuda finansiering till den bästa inom precis det forskningsområde som jag är verksam inom och att de sedan frågar vad vi behöver finansiering till, säger Erika Schagatay, professor vid Avdelningen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet.

Erika Schagatay och hennes forskargrupp har i många år bedrivit forskning om fysiologin hos människor som fridyker, det vill säga dyker utan att andas. Fridykning är både en tävlingssport och ett yrke hos vissa folkgrupper, till exempel det så kallade vattenfolket, Sama-Bajau, som bor på havet kring Indonesien, Malaysia och Filippinerna.

Forskningen har omfattat en mängd olika aspekter av hur fridykning påverkar människokroppen och vilka faktorer som avgör människans förmåga att kunna fridyka. En del av arbetet har gällt säkerheten inom fridykning.

− Jag har arbetat tillsammans med nationella och internationella dykorganisationer för att utveckla säkerheten inom både tävlings- och rekreationsfridykning och vill gärna fortsätta med det arbetet. Det möjliggörs nu av den stora donationen från USA, säger Erika Schagatay.

Erika återvände nyss till Sverige från en två veckors forskningsresa till vattenfolket i Indonesien, där hon studerat vad som karaktäriserar de bästa dykarna hos dem.

Kontaktpersoner:
Erika Schagatay, professor, Avdelningen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 070-532 14 23, erika.schagatay@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-04-26