Mittuniversitetet vilar specialistutbildningar

Ons 19 sep 2018 09:25

Mittuniversitetet har beslutat att vila utbildningarna till ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska under läsåret 2019/2020. Studenter som redan studerar vid utbildningarna berörs inte av beslutet.

Miunskylt

Anledningen till beslutet att vila utbildningarna är att universitetet behöver säkra tillgången till rätt kompetens för att på sikt kunna bibehålla kvaliteten på utbildningarna. Utifrån de krav som finns för att ha ett examenstillstånd behövs tillgång till lärare som själva är specialister och disputerade. Idag finns kompetens tillgänglig, men utmaningen är att säkra kompetensförsörjningen för framtiden.

− Vi vet att kompetensförsörjningen inom sjukvårdssektorn är en stor utmaning, men för att på lång sikt kunna utbilda specialister behöver vi agera nu och ta vårt ansvar och säkra kvalitén på utbildningarna för framtiden, säger Kerstin Björkman Randström, avdelningschef för Avdelningen för omvårdnad vid Mittuniversitetet.

− Vi hoppas på att hitta en lösning bland annat genom att samarbeta med andra lärosäten, men eftersom utbildningsutbudet för nästa höst fastställs redan i oktober i år måste vi fatta beslut om att vila utbildningarna redan nu, säger Anna Olofsson, dekan, Humanvetenskapliga fakulteten.

Berörda specialistutbildningar omfattar ca 50 platser per år. Studenter som redan studerar vid dessa utbildningar berörs inte av beslutet, deras utbildning fortlöper som planerat. Beslutet berör inte heller sjuksköterskeutbildningen som i dagsläget har omkring 240 platser per år och inte heller specialistutbildningarna till distriktsköterska och psykiatrisjuksköterska.

Kontaktpersoner:
Kerstin Björkman Randström, avdelningschef för Avdelningen för omvårdnad, 072-589 56 21
Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, 070-680 30 32


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-09-19