Omfattande åtgärdspaket för vårdutbildningarna i Sundsvall

Mån 24 sep 2018 14:56

Mittuniversitetet föreslår idag ett omfattande åtgärdspaket för att komma tillrätta med den akuta situationen vid vårdutbildningarna i Sundsvall.

Sundsvall
Fotograf: Sandra Pettersson.

− Lärarbristen har blivit akut och tyvärr försämrats ytterligare på bara en vecka. Från och med idag ser vi att vi saknar motsvarande åtta heltidstjänster jämfört med samma tidpunkt ifjol. Eftersom personalgruppen inte är större än 50 personer blir situationen ohållbar. Situationen är djupt beklaglig, men nu måste vi agera för att värna medarbetarnas hälsa, säger Anna Olofsson, dekan, Humanvetenskapliga fakulteten.

I åtgärdspaketet ingår bland annat att:
-          Föreslå att inga nya studenter antas till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall för vårterminen 2019
-          Genomföra en utredning om huruvida nya studenter kan antas till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall höstterminen 2019
-          Genomföra en utredning om möjligheten att utöka antalet platser i Östersund till höstterminen 2019
-          Genomföra arbetsmiljöåtgärder och rekryteringsinsatser vid Avdelningen för omvårdnad
-          Intensifiera dialogen med andra lärosäten och regioner i Norrland för kompetenssamarbete

Sedan Universitetskanslersämbetets senaste granskning av utbildningen, 2015, har arbetslaget arbetat hårt med revideringar av sjuksköterskeprogrammets 18 kurser. Detta kvalitetsarbete har inneburit att den gamla och nya utbildningsplanen har drivits parallellt. Den nya utbildningens kurser kommer att vara helt implementerade under vårterminen 2020 och vidare kvalitetssäkringsarbete fortsätter inför nästa granskning år 2020.

− Förändringsarbetet har satt personalen under hård press, men har samtidigt varit helt nödvändigt. Vi har en utbildning av god kvalité idag, men vi kan inte riskera att vi inte klarar granskningen 2020 och försätta universitetet och regionen i en situation där vi saknar sjuksköterskeutbildning. Nu vill vi skapa utrymme för en omfattande nystart så att vi undviker att hamna i en liknande situation igen, säger Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet.

− Vi måste bli mer attraktiv som arbetsgivare – på olika sätt. Nu tar vi vårt ansvar för att säkerställa en bättre arbetsmiljö för personalen. Vi måste möta kompetenskraven i våra nyrekryteringar och vi behöver arbetsro för att upprätthålla kvalitén på utbildningarna. Vi har full förståelse för att såväl förra veckans besked om att vila vissa specialistutbildningar som detta besked möts av kritik, men vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa utbildningarnas framtid, säger Anna Olofsson.

Berörd personal, fackliga organisationer och studentrepresentanter informeras om förslaget och får löpande information framöver. Eftersom antagningen inför vårterminen redan har öppnat så kommer också de som har hunnit söka utbildningen informeras.

Ledningen för Region Västernorrland informerades vid ett möte under måndagsförmiddagen. Information skickas till kommundirektör i samtliga kommuner i Västernorrland och Jämtland.

Måndag 1 oktober ska förslaget diskuteras på ett extrainsatt ämneskollegium i omvårdnad och därefter fattar dekanen beslut.

De drygt 300 studenter som redan studerar vid sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall berörs inte. Utbildningen i Östersund genomförs som planerat.

Kontaktperson:
Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, 070-680 30 32 

Studenter som har frågor med anledning av förslaget hänvisas till:
Ulla Näppä, programansvarig för grundutbildningen inom sjuksköterskeprogrammet, 010-142 82 65, ulla.nappa@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-09-24