Östersunds kommun och Mittuniversitetet tecknar avtal om samverkan

Tor 06 sep 2018 13:15

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har undertecknat ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig hållbar tillväxt i Östersunds kommun.

Anders Wennberg och Mats Tinnsten
Anders Wennerberg, kommundirektör på Östersunds kommun, och Mats Tinnsten, prorektor på Mittuniversitetet, i samband med undertecknandet av samverkansavtalet. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet.

− Vi har haft en strategisk samverkan sedan 2011 och vi ser tydliga positiva effekter av vårt gemensamma arbete. Det är därför mycket glädjande att vi kunnat enas om ett fortsatt samarbete genom ett nytt avtal under perioden 2019-2022, säger Mats Tinnsten, prorektor på Mittuniversitetet.

Avtalet innebär att parterna skjuter till 24 miljoner kronor vardera som ska användas för satsningar utöver ordinarie verksamhet. I första hand är det forskning och utveckling i anslutning till områden inom idrott/vintersport, sportteknologi, besöksnäring/outdoor samt risk och kris som prioriteras. Utöver det ska områdena samverkan och kompetensförsörjning, men också andra områden av ömsesidigt intresse kunna erhålla stöd.

Etableringen av det unika risk- och krislabbet vid Risk and Crisis research Centre, RCR, som invigdes hösten 2017, är ett av många konkreta resultat av det nuvarande samverkansavtalet som löper ut vid årsskiftet.

− Mittuniversitetet är en viktig samarbetspartner till kommunen. Jag är glad att våra politiker samstämmigt igen valt att satsa sex miljoner kronor per år i att fortsätta det fruktbara arbetet med att stärka forskning och utveckling i Östersund. Nu har vi dessutom valt att frigöra medel inom samverkansavtalet för nya, spännande satsningar, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Kontaktpersoner:
Mats Tinnsten, prorektor Mittuniversitetet, 010-142 83 30
Anders Wennerberg, kommundirektör Östersunds kommun, 063-14 37 70

Sammanställning av samverkansavtal Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2015-2018


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-01-28