Svenska folkets friluftsvanor studeras i nationell undersökning

Tor 20 sep 2018 08:09

Vad är friluftsliv för det svenska folket och hur utövas det? Den frågan ställer turismforskningscentret ETOUR, på uppdrag av Naturvårdsverket. 21 000 personer runt om i landet har fått enkäten.

Fikapaus i naturen
Tre av fyra svenskar har varit ute i skog och mark under det senaste året. Foto: Peter Fredman.

− Undersökningen är den mest omfattande i sitt slag och vi frågar bland annat om deltagande i olika friluftsaktiviteter, hinder för deltagande, vilken naturmiljö som besöks och de upplevelser som erhålls, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap på turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

Tidigare forskning har visat att friluftsliv i olika former är en populär sysselsättning hos många svenskar. Men utövandet skiljer sig mellan olika grupper i samhället utifrån exempelvis kön, ålder, bostadsort, familjesituation och inkomst.

− Det finns många motiv varför människor ägnar sig åt friluftsliv, men både yttre och inre faktorer kan ibland utgöra hinder för att utöva aktiviteter i den utsträckning man önskar. Kunskap om friluftslivets utövande och hinder är därför värdefull för myndigheter och organisationer som vill underlätta för fler att komma ut i naturen och ägna sig åt friluftsliv, säger Peter Fredman. 

Enkätundersökningen har skickats till 21 000 slumpmässigt utvalda personer bosatta i Sverige och är delvis en uppföljning av en liknande undersökning från 2007. På så sätt kan olika trender inom friluftslivet också belysas.

− Just förändringarna är extra intressanta eftersom det visar åt vilket håll utvecklingen går i relation till de mål riksdagen ställt upp, säger Peter Fredman.

Enkätundersökningen görs av Mittuniversitetet/ETOUR på uppdrag från Naturvårdsverket. Svaren kommer att användas för att följa upp de mål inom friluftspolitiken som riksdagen beslutade om 2012. För datainsamlingen ansvarar Statistiska centralbyrån, SCB.

Kontaktperson:
Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet, 
peter.fredman@miun.se, 070-667 08 06


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-09-20