Vill göra naturturism tillgänglig för alla

Mån 17 sep 2018 09:07

Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR undersöka hur företag och organisationer kan utveckla tillgängligheten.

Vandringsled med spång
Vandringsleder med breda spångar är ett sätt att tillgängliggöra naturen. Foto: Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet.

Att förbättra hälsa och självkänsla, uppleva avkoppling och äventyr samt stärka sociala band till familj och vänner – det är några viktiga motiv till att vistas i naturmiljöer. Men tillträde till naturområden sker inte idag på lika villkor. Det finns dessutom en begränsad kunskap om hur besöksmål kan bli mer inkluderande.  

− Vi vill flytta fokus från individens funktionsnedsättning till att istället uppmärksamma de barriärer och förutfattade meningar i samhället som skapar och upprätthåller ”utestängande” miljöer. Vi vill helt enkelt undanröja de hinder som finns och visa på lösningar för att besökare ska kunna delta i aktiviteter på lika villkor, säger projektledaren Sandra Wall-Reinius, doktor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet.

Syftet med projektet är att identifiera inom vilka områden som naturturismföretagen, liksom de offentliga organisationer som arbetar för att utveckla friluftsliv, kan öka tillgängligheten för alla. 

− Ytterst handlar projektet om att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av rekreation och turism i utomhusmiljöer. Det gör att vi också kommer att utveckla konkreta åtgärder som syftar till att uppnå nationella och internationella mål om delaktighet i samhället och tillgänglighet för alla, säger Sandra Wall-Reinius. 

Projektet kommer att bygga på erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar och forskarna kommer att inkludera erfarenheter från experter på tillgänglighetsfrågor samt destinationer som arbetar med design för alla och inkluderingsstrategier. Myndigheten för Delaktighet, organisationen Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet och branschorganisationen Jämtland Härjedalen Turism är med som samarbetspartners.

Forskningsmedlen fördelas av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och projektet, som kommer pågå mellan 2019-2020, har blivit tilldelat 1 400 000 kronor.

Kontaktperson:
Sandra Wall-Reinius, doktor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet, 
sandra.Wall-Reinius@miun.se, 010-142 82 46


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-09-17