ETOUR-projekt ska ge ett tillgängligare Östersund

Fre 25 jan 2019 10:34

Turismforskningsinstitutet ETOUR ska hjälpa Östersunds kommun att bli tillgängligare för personer med olika funktionsnedsättningar. I en ny studie undersöks hur kommunen kan skapa en jämlik tillgång till utomhusvistelse, fysiska aktiviteter och rekreation.

Blended learning1
Foto: Tina Stafrén.

− Det handlar om att flytta fokus från individens funktionsnedsättning och istället arbeta för att undanröja de hinder som finns och visa på lösningar för att alla ska kunna delta i aktiviteter på lika villkor, säger projektledaren Sandra Wall-Reinius, doktor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet.

Det nya projektet är ett resultat av det fyraåriga samverkansavtal kring forskning och utveckling som tecknades mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun hösten 2018. På ETOUR pågår sedan tidigare forskning kring just tillgänglighetsfrågor men då är arbetet riktat mot turismdestinationer. Nu kopplas de två satsningarna samman.

− Ytterst handlar projektet om att alla ska kunna ta del av rekreation i utomhusmiljöer. Ambitionen är att ta fram konkreta åtgärder som ska hjälpa kommunen att uppnå nationella och internationella mål om delaktighet i samhället och tillgänglighet för alla, säger Sandra Wall-Reinius. 

Östersunds kommun arbetar för att införa mer hälsofrämjande och förebyggande insatser och rehabilitering för personer med sjukdom eller skada. Därför har man exempelvis tagit fram ett ”Program för friluftsliv” med syftet att skapa ett mer tillgängligt friluftsliv för alla invånare.

− Det är ett målmedvetet och långsiktigt arbete, men för personer som har funktionshinder, eller har drabbats av aktivitetsbegränsningar på grund av ålder, behöver vi ytterligare kunskap. ETOURs studie kommer att ge oss det underlag vi efterfrågar för att kunna utveckla vårt arbete, säger Magnus Zingmark, FoU-ansvarig, Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun.

I projektet intervjuas medborgare med funktionsnedsättningar, men också kommunens experter på tillgänglighet, folkhälsa, friluftsliv och samhällsplanering. Forskarna kommer också att titta närmare på Örnsköldsvik och Huddinge kommuner som blivit utnämnda till årets friluftskommuner (2016 resp. 2017) baserat på deras arbete med tillgänglighet.

Kontaktperson:
Sandra Wall-Reinius, doktor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet, 
sandra.wall-reinius@miun.se, 010-142 82 46
Magnus Zingmark, FoU-ansvarig, Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun, 070-321 11 87


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-01-25