Parasporten får starkare ställning i ny satsning

Ons 30 jan 2019 08:24

Mittuniversitetet stärker nu sin profilering mot parasport för att på sikt etablera en ny internationell paratränarutbildning och bygga upp ett nationellt centrum för parasport. Samtidigt inrättar Mittuniversitetet en ny idrottsakademi som ska samordna universitetets forskning och utbildning med idrottslig koppling.

NVC-stakningsteknik
Marie Ohlsson arbetar som forskare vid Mittuniversitetet med inriktning mot bland annat parasport. Här ses hon i samband med en studie om stakningsteknik på Nationellt vintersportcentrum. Foto: Anneli Åsén-Carlsson.

− Vi har redan idag internationellt uppmärksammad forskning kring parasport och det finns ett starkt intresse för frågorna i regionen, såväl i Jämtland som i Västernorrland. Nu utvecklar vi vårt arbete, vilket är väldigt positivt. Såvitt jag vet är vi det första universitetet i landet som satsar på att inrätta en parasportkoordinator, säger Marie Ohlsson, ny parasportkoordinator på Mittuniversitetet.

Marie Ohlsson är lektor i idrottsvetenskap och forskare vid Nationellt vintersportcentrum, men ges en utökad roll för att samordna all verksamhet på Mittuniversitetet med koppling till parasport. En av uppgifterna blir att genomföra en förstudie i samarbete med Svenska Parasportförbundet för att på sikt skapa en internationell paratränarutbildning och att driva utvecklingen av ett nationellt/internationellt centrum för parasport.

Mittuniversitetets profilering mot parasport har pågått under lång tid, men inom ramen för den nyinrättade idrottsakademin tas nu nästa steg. Målsättningen är att parasport blir ett område för framgångsrik ämnesövergripande forskning och utbildning och att även nya samarbeten med externa parter regionalt, nationellt och internationellt kan startas.

− I dagsläget är det framförallt Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum som arbetar med parasportfrågor men relaterad forskning förekommer också inom andra områden. När vi nu också inrättar en idrottsakademi är ambitionen att det ska ge fler forskningsprojekt, antingen specifikt kring parasport eller med ett bredare anslag kring idrott och hälsa, säger Anders Fällström, rektor.

Mittuniversitetet har många års erfarenhet av det som kallas ”dubbla karriärer”, det vill säga kombinationen postgymnasiala studier och elitidrott. Genom åren har många  studenter lyckats internationellt och nationellt i sin idrott och samtidigt klarat av sina studier och att ta examen.

− Det ska så klart finnas samma möjligheter för paraidrottare som för andra idrottare att kombinera sin elitaktiva karriär med studier på ett riksidrottsuniversitet och det vill vi förverkliga nu, säger Agnes Wredenberg, koordinator för idrottsrelaterade frågor på Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner:
Marie Ohlsson, parasportkoordinator, 010-142 89 47
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Agnes Wredenberg, koordinator för idrottsrelaterade frågor, 010-142 86 26


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-01-30