Trakasserier i hotell- och restaurangbranschen kartläggs i nytt forskningsprojekt

Fre 11 jan 2019 13:58

Nu ska problemen med sexuella och rasistiska trakasserier samt hot om våld i hotell- och restaurangbranschen undersökas. Forskaren Kristina Zampoukos vid turismforskningsinstitutet ETOUR på Mittuniversitetet ska också undersöka hur arbetsgivare och anställda kan minska problemen.

Kristina Zampoukos
Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi på Mittuniversitetet i Östersund, leder forskningsprojektet. Foto: Erik Holmström, Mittuniversitetet.

– Det har gjorts få studier av den psykosociala arbetsmiljön inom hotell- och restaurangnäringen, men branschen själv har fått upp ögonen för det psykosociala under senare tid, delvis tack var #metoo-rörelsen. Nu vill vi fördjupa arbetet genom att undersöka olika typer av trakasserier i branschen, säger Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi på Mittuniversitetet i Östersund.

Forskningsprojektet ”Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen” är finansierat av AFA Försäkring och beviljas drygt 3,7 miljoner kronor. Projektet pågår till februari 2022.

– Avsikten med projektet är inte att skuldbelägga eller svartmåla enskilda aktörer. Vi ser gärna att arbetsgivare som tar problemet på allvar medverkar och på så sätt bidrar med goda exempel på hur man kan hantera det. Jag tror också att vi kan sätta igång en process på de arbetsplatser som ingår i vår studie så att chefer och medarbetare gemensamt hittar fram till vad de behöver göra för att komma till rätta med det här, säger Kristina Zampoukos.

I forskningsprojektet genomförs både enskilda intervjuer och gruppintervjuer med chefer, skyddsombud och anställda inom kök och servering, städning och reception och konferens. Alla deltagare blir anonymiserade. Forskarna hoppas hitta verktyg för både fack, arbetsgivare och arbetstagare att hantera sexuella och rasistiska trakasserier samt hot om våld. 

– För den som är osäker på sina egna rättigheter kan till exempel uttrycket ”kunden har alltid rätt” vara problematiskt. Branschen lockar många unga med begränsad arbetslivserfarenhet som kanske inte är trygga i vad man får göra eller vilket beteende man ska acceptera från gäster eller kollegor, säger Kristina Zampoukos.

Kristina Zampoukos och kollegan Katja Gillander Gådin, professor vid Avdelningen för hälsovetenskap, kommer också att undersöka vilka hinder som finns i branschen för att arbeta förebyggande, där exempelvis den relativt höga rörligheten bland personal kan vara en utmaning.

– Det är naturligtvis bättre om det finns en kontinuitet på personalsidan när man vill arbeta förebyggande. I Sverige lever vi ju med idén att vi är jämställda med en stark arbetarrörelse och vi har också det ryktet, men ändå ser det ut så här, säger Kristina Zampoukos.

Kontaktperson:
Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi vid turismforskningsinstitutet ETOUR, Mittuniversitetet i Östersund, 070-550 92 27


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-01-28