Unga vuxnas hälsa i arbetslivet granskas i nytt forskningsprojekt

Fre 25 jan 2019 08:36

Nästan var femte ung kvinna eller man i Sverige arbetar inom handeln och nu startar ett forskningsprojekt som ska ge dem ett mer hållbart arbetsliv. Ett av målen är att ta fram en handbok för chefer inom handeln som ska hjälpa dem att arbeta hälsofrämjande med just unga vuxna.

Kassakö
Foto: Hadar Holm.

– Unga vuxna befinner sig på en osäker arbetsmarknad och kan uppleva en osäker tillvaro bara genom det faktum att de är på väg in i vuxenlivet. Unga vuxnas osäkerhet - i yrkesrollen och privat - kan förklara deras förhöjda risk att drabbas av ohälsa, säger Erika Wall, docent i sociologi och projektledare för ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna”.

Projektet ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna” har fått 3,5 miljoner kronor i anslag av AFA Försäkring. Arbetet bedrivs vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i samverkan med Högskolan i Gävle och Luleå tekniska universitet och pågår i fyra år med start i februari.

– Den ledarskapsforskning som finns idag utgår till största del från arbetsgivares och chefers perspektiv och för att möta unga vuxna och tillgodose deras behov behövs det studier som utgår från deras perspektiv och kartlägger deras syn på vad ett gott ledarskap innebär, säger Sven Svensson, verksam i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Drygt 18 procent av alla i åldrarna 15-24 år arbetar inom handeln, vilket gör branschen till den näring där flest unga arbetar. Detta faktum gör att just handelsanställda bedöms vara en lämplig grupp att studera närmare.

– Chefer och ledare kan spela en viktig roll genom att stötta de unga vuxna i arbetslivet. För att lyckas med det arbetet behöver chefer kunskap om vilken typ av ledarskap som unga vuxna önskar och förväntar sig, säger Sven Svensson.

Inom ramen för projektet ska drygt ett 30-tal unga vuxna intervjuas om sina upplevelser av att vara ny på arbetsmarknaden. Forskarna kommer också att genomföra ytterligare tio djupintervjuer med målgruppen.

– Vi vet redan att sjukskrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, därför är målgruppen unga vuxna viktig att fokusera på, säger Anna Berg Jansson, verksam i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktpersoner:
Erika Wall, rehabiliteringsvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund, erika.wall@miun.se, 010-142 85 92
Sven Svensson, arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle, sven.svensson@hig.se, 026-64 86 23
Anna Berg Jansson, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, anna.jansson@ltu.se, 0920-49 29 79

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-02-12