Högteknologiska simulatorer kan öka patientsäkerheten

Tor 17 okt 2019 09:19

Hjärtstillestånd, lunginflammation och blödningar är några av sjukdomstillstånden som studenterna vid sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet kan öva på tack vare ett flertal högteknologiska patientsimulatorer. Pedagogiken och tekniken följer studenterna under hela utbildningen och målet är ökad patientsäkerhet.

Patientsimulatorer sjuksköterskeutbildningen
Utvecklingen av den kliniska träningsanläggningen på campus Östersund har pågått länge och tekniken ger lärarna möjlighet att följa studenternas arbete med patientsimulatorerna. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet.

– Tre av våra simulatorer är de enda av sin sort i Sverige. De kan till och med användas utomhus, varav en även under tuffare förhållanden, så som regn och snö. Vi ser att vår pedagogik leder till ökad patientsäkerhet när studenterna kan öva så nära verkligheten som möjligt utan att riskera hälsan hos en riktig människa, säger Stefan Jansson, universitetsadjunkt och ansvarig för simuleringsverksamheten.

Arbetet och utvecklingen av den kliniska träningsanläggningen på campus Östersund har pågått under många år och patientsimulatorer används av studenterna varje termin under hela grundutbildningen. När den senaste patientsimulatorn togs i bruk och verksamheten dessutom flyttade in i nya lokaler togs nästa steg.

– Vi har skapat ett flexibelt system där vi inte är beroende av fasta platser för att genomföra simuleringen. Vi kan nyttja alla rum på avdelningen eller vara utomhus och vi kan dessutom livestreama studenternas arbete med patientsimulatorerna vart vi vill. Vi kan också, tillsammans med studenterna, studera filmerna i efterhand för att utvärdera studentens arbete, säger Stefan Jansson.

Metoden kallas personcentrerat lärande med hjälp av patientsimulering och är en pedagogisk modell som nyttjar simulatorer som kan efterlikna människans fysiologiska och mentala reaktioner. Genom simulatorerna går det att skapa en mängd skador eller sjukdomstillstånd; lunginflammation, lungkollaps, syresättningsproblem så att patienten blir blåfärgad, alla möjliga hjärtproblem även hjärtstillestånd och akuta eller kroniska buk- och urinvägssjukdomar.

– Patientsimulatorerna kan prata och vi kan simulera pupillförändringar som tecken på skallskada eller hjärnblödning, kramptillstånd eller blödningar var som helst på kroppen. Studenterna är väldigt positiva och intresserade av metoden och säger ofta att ”det är så här man lär sig”, säger Charlotte Frykenstrand, universitetsadjunkt vid Institutionen för Omvårdnad.

Lärarna ser stora vinster med tekniken då studenterna får omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter i en miljö som efterliknar verkligheten med allt från arbetsledning till beslutsfattande. De ges möjlighet att agera, med rätt åtgärder, efter att de har bedömt av patientens tillstånd, men utan att det medför några risker.

– Det är en fantastisk möjlighet att få tillämpa kunskaper innan man utför vårdåtgärder på den riktiga patienten. Simuleringen inkluderar alltid en lärarledd självreflektion, som vi lägger stort vikt på. I reflektionen är det fokus på det praktiska innehållet och den känslomässiga upplevelsen, säger Stefan Jansson.

Kontaktperson:
Stefan Jansson, universitetsadjunkt och ansvarig för simuleringsverksamheten, Stefan.jansson@miun.se, 010- 142 80 99


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-10-17