Ingen ökad stress trots arbetstidsförkortning

Mån 21 okt 2019 13:01

Forskarnas slutrapport kring Östersundshems försöksprojekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är nu färdig. Tre enkätundersökningar under projektets gång och en analys av frånvarostatistiken ligger till grund för forskarnas slutsatser. Forskarna konstaterar bland annat att de anställdas stress inte ökade.

Östersundshems huvudkontor

− Precis som i den delrapport vi publicerade tidigare i höst så pekar vi starkt på de övervägande positiva effekter som försöksprojektet medfört med ökat välbefinnande och bättre sömn. Sammanställningen visar också tydligt hur de anställda påverkats av den turbulens som omgivit företaget under större delen av projekttiden, säger Ulrika Danielsson, lektor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet.

Arbetstidsförkortningen inleddes 1 februari 2018 och avslutas 31 augusti 2019 och har inneburit att den anställde kunnat reducera sin arbetstid till sex timmar per dag genom så kallad förtroendearbetstid. Målet var att utläsa om man kan effektivisera såväl den enskilda individens arbetsinsats som hela företagets. Resultaten i undersökningen visar ingen ökad stress bland de anställda, den upplevda stressen låg på ungefär samma nivå under hela perioden.

− Man skulle ju kunna tänka sig att stressen borde öka eftersom man hade samma arbetsuppgifter men skulle utföra dem på kortare tid. Men så var inte fallet. En slutsats som därför kan dras är att arbetstidsförkortningen gav möjlighet till återhämtning som i sin tur gjorde att man orkade arbeta i ett högt tempo, säger Ingrid Zakrisson, professor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet.

Svaren i enkäterna visar att det skett en markant minskning av arbetstiden från strax under 40 timmar per vecka till cirka 32 timmar per vecka. Resultaten visar också att det främst är kvinnornas välbefinnande och sömn som påverkats mest gynnsamt.

Projektet med arbetstidsförkortning hade också som ambition att förbättra företagets attraktion som arbetsgivare. Men utfallet blev det omvända – medarbetarna värderar istället att företagets attraktivitet minskade under projekttiden och det är främst brottsmisstankarna mot den förre VD:n och mediebevakningen av detta som man uppfattade som problematisk.

− I de öppna svaren i enkäten framkommer också att man tycker att ledningen inte har hanterat den turbulenta tiden särskilt väl. Flera anställda beklagar också att arbetstidsförkortningen upphör och att företaget väljer en gammaldags väg i och med omorganisationen under hösten 2019 som gör att man riskerar att förlora sitt varumärke som ett modernt, hållbart och framåtsiktande företag, säger Ulrika Danielsson.

Här är rapporten i sin helhet:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-37511


Kontaktpersoner:
Ingrid Zakrisson, professor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet, 010-142 83 33, ingrid.zakrisson@miun.se
Ulrika Danielsson, lektor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet, 010-142 84 90, ulrika.danielsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-10-21