Kommentar till uttalande från skol- och utbildningsnämndernas ordföranden i Västernorrland

Spara favorit 25 okt oktober 2019

Mittuniversitetet nåddes under fredagsförmiddagen av ett uttalande från skol- och utbildningsnämndernas ordföranden i Västernorrland som rör beslutet att vila antagningen till vissa lärarutbildningar. Mot bakgrund av detta uttalande vill Mittuniversitetet göra några klarlägganden:

− Vi förstår kommunernas oro, men delar inte helt den bild som beskrivs i uttalandet. Vi har informerat kommunerna inför och efter beslut. Vi beklagar om detta uppfattas som bristande dialog, men precis som kommuner och regioner har rätt att fatta beslut angående den egna verksamheten så gäller samma villkor för oss. Vårt beslut syftar till att säkra examensrätten för samtliga inriktningar på lärarutbildningarna, en angelägenhet för hela regionen, säger Anna Olofsson, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten.

− Beslutet att vila antagningen till grundlärarutbildningen med inriktning årskurs 4-6 innebär per automatik att den arbetsintegrerade lärarutbildningen berörs eftersom den är en del av just denna inriktning. Detta har vi beskrivit när vi, vid flera tillfällen under hösten, deltagit i olika nätverksträffar och möten med kommun- och skolrepresentanter. Vi beklagar om denna information inte nått ut hela vägen, säger Anna Olofsson.

− Vårt beslut kring lärarutbildningarna har ingen koppling till arbetsmiljöproblem. Vårt dilemma är att vi har utökat antalet platser på inriktningarna för att ta ansvar för de särskilda satsningar som regeringen gjort på lärarutbildningen. Men, utan utökade forskningsmedel har vi svårt att rekrytera personal med den vetenskapliga kompetens som krävs, säger Anna Olofsson.

I övrigt hänvisar vi till det pressmeddelande som skickades ut när beslutet om att vila antagningen offentliggjordes: https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2019-9/antagningen-till-tva-lararutbildningar-vilas-hostterminen-2020/

Kontaktperson:
Anna Olofsson, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten, 070-680 30 32

Om behov av kontakt finns under vecka 44 hänvisas till:
Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet, 010-142 81 76

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.