Mittuniversitetet och Försäkringskassan samverkar kring AI

Fre 25 okt 2019 07:23

En ny satsning på forskning kring AI (artificiell intelligens) blir verklighet när Mittuniversitetet och Försäkringskassans IT-avdelning tecknar avtal. Parterna finansierar satsningen gemensamt och nu ska en doktorand rekryteras.

Stefan Forsström
Stefan Forsström är lektor vid Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST) och också den som kommer att handleda den nya doktoranden. Foto: Torbjörn Bergkvist.

– Vi har stor erfarenhet av att samverka med industrin kring doktorander och forskningsprojekt och resultaten är väldigt goda. När vi nu tar steget och samverkar också inom myndighetssektorn hoppas jag att det kan inspirera andra myndigheter. Samhället har mycket att vinna på det, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet.

Försäkringskassans IT-avdelning och Mittuniversitetet har under ett års tid bedrivit förstudier inom AI och teknik för blockkedjor. Under tiden har det också förts diskussioner om på vilket sätt samverkan skulle kunna fördjupas och ett steg är nu den gemensamma överenskommelsen att gemensamt finansiera en doktorand inom AI.

– Vi har ett av Sveriges största datacenter och nu kan vi bygga kunskap om maskininlärande analys av våra datamängder. I förlängningen gör det oss till en ännu bättre leverantör av it-tjänster och it-drift, säger Peter Axelborn, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan, IT-produktion.


Överenskommelsen mellan parterna undertecknades tidigare i höst. Foto: Mittuniversitetet.

Finansieringen säkerställer en doktorandtjänst i fyra år samt att doktoranden får en handledare. Målsättningen är att doktoranden ska börja arbeta under första halvåret 2020.

– Uppdraget för den nye doktoranden borde vara väldigt attraktivt – det handlar ju om att bidra till att utveckla framtidens AI-lösningar tillsammans med Försäkringskassans kompetenta IT-team och samtidigt kombinera det med det egna drivet för forskning, säger Hans-Erik Nilsson.

Kontaktpersoner:
Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet, 010-142 87 39, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
Peter Axelborn, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassa, IT-produktion, 010-114 75 34, e-post: peter.axelborn@forsakringskassan.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-10-25